Fraude vastgesteld: intermediair moet ton aan De Goudse terugbetalen

Fraude vastgesteld: intermediair moet ton aan De Goudse terugbetalen
© Succo, Pixabay

Een assurantiekantoor heeft twee medewerkers voor 100% arbeidsongeschikt gemeld terwijl zij werkzaamheden verrichten, aldus het oordeel van de Rechtbank Noord Nederland. Het kantoor en een bestuurder worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor terugbetaling van reeds gedane uitkeringen door De Goudse. Het gaat om € 116.731,95 aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering minus nog uitstaande provisieaanspraken: in totaal € 89.632,37.

Het gaat om de periode 2016-2017. (Sinds 2018 heeft het betreffende kantoor, Pro Advies, een andere eigenaar.) De Goudse heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de fraude. De verzekeraar baseert haar verdenkingen op gebrekkige informatieverstrekking (zo waren gegevens uit verslagen van de bedrijfsarts afgeplakt) en op basis van verklaringen van medewerkers.

Zo verklaarde een medewerkster dat een van de gedaagden in de procedure tegen haar had gezegd dat zij tijdens haar revalidatie aan de bedrijfsarts moest mededelen dat ze 100% arbeidsongeschikt was, terwijl ze alweer halve dagen aan het werk was.

Dezelfde medewerkster verklaarde dat er afspraken waren gemaakt op kantoor wanneer iemand van De Goudse zou bellen voor een specifieke collega, tevens gedaagde in de procedure. Er moest dan gezegd worden dat hij afwezig was. Ook was haar gezegd dat ze niet moest liegen maar wel “de schone schijn ophouden”.

‘Gehandeld uit rancune’

Het kantoor werpt tegen dat het ziekteverloop van een van de medewerkers (PTSS) onvoorspelbaar was. Ook zouden de getuigenverklaringen onbetrouwbaar en ongeloofwaardig zijn: een getuige zou uit rancune hebben gehandeld omdat zij privé een relatie met de gedaagde had. Het overtuigt de rechtbank allemaal niet.

Persoonlijk aansprakelijk

De Goudse heeft de Rechtbank verzocht om twee gedaagden persoonlijk aansprakelijk te stellen. De eerste is een bestuurder, de tweede een medewerker die later bestuurstaken ging vervullen. De Rechtbank acht van de eerste gedaagde bewezen dat hij willens en wetens onjuiste informatie aan De Goudse heeft verstrekt omtrent de omvang van de schade, met het doel om een hogere verzuimuitkering te kunnen innen en dat hij deze informatie vervolgens bewust heeft verzwegen. Voor hem is persoonlijke aansprakelijkheidsstelling op zijn plaats. Voor de tweede gedaagde, een medewerker die later bestuurstaken ging uitvoeren, acht de rechtbank dit een te zwaar middel.

Het eindvonnis luidt dat het kantoor op grond van wanprestatie aansprakelijk is voor de door De Goudse geleden schade. Het kantoor en de bestuurder worden beiden hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Zij moeten de gedane schade-uitkeringen aan De Goudse terugbetalen. Het gaat om € 116.731,95 minus het creditsaldo ad € 9.546,50 minus de waarde van de provisie-aanspraken ad € 24.861,48. Ook moeten zij de onderzoekskosten van De Goudse ad € 7.308,40 betalen. In totaal € 89.632,37.

Daarnaast acht de Rechtbank het gerechtvaardigd dat De Goudse het kantoor en de bestuurder heeft geregistreerd in de Incidentenregisters. De naam van de tweede gedaagde moet echter uit de registers worden verwijderd.

Bron: Rechtbank Noord Nederland

Update 29-11-2023

GEEN REACTIES