Forse premiestijgingen bij verzuimverzekeringen

copyright Pixabay

De premieverhogingen die werkgevers voor hun kiezen krijgen bij verlengingsvoorstellen voor hun verzuimpolissen, liegen er niet om.

Dat stelt Lambert Becks, manager van Qees, na vergelijking van de verlengingsvoorstellen van zijn klanten. ‘Gemiddeld komt de stijging uit op ruim 21%, maar in flink wat gevallen ligt dit aanzienlijk hoger. Bij een enkele polis bedraagt de premieverhoging zelfs 200%.’ Rationeel gedacht zou je dan zeggen dat de stijging voor een groot deel samenhangt met de verzuimprestaties van de werkgever, aldus Becks. ‘Maar deze relatie blijkt vaak ver te zoeken. Dat zie je alleen al uit de ronde getallen bij de verhogingen: 10%, 20%, 30%. De belangrijkste reden is in mijn ogen dat verzekeraars klanten met verlies, lees een lage premie, binnenhalen en dat verlies nu proberen goed te maken. Wanneer een werkgever na een premieverhoging van tientallenprocenten gaat shoppen, dan kan hij bij een andere verzekeraar vaak terecht voor een premie die lager is dan hij het afgelopen jaar betaalden. Deze verzekeraar koopt dan op zijn beurt in met verlies.’

Carrousel
Op deze manier is er volgens Becks jaarlijks sprake van een tamelijk ongewenste carrousel, waarbij adviseurs, acceptanten en werkgevers veel werk verzetten maar er in de markt per saldo weinig verandert. Bovendien moeten regelmatig de werknemersdossiers verhuizen van de ene naar de andere arbodienst, afhankelijk van het netwerk van de verzekeraar. En daardoor blijft het echte probleem liggen, vindt de manager van Qees. ‘Het onderliggende verzuimcijfer wordt niet echt omlaag gebracht. Dat is iets wat zowel werkgevers als verzekeraars het liefst zouden willen. Werkgevers vanwege de inzetbaarheid van hun medewerkers en verzekeraars omdat ze meer grip willen krijgen op hun uitkeringsproces.’

Grip
Verzekeraars hebben nu eigenlijk onvoldoende houvast bij de dossiers, vindt Becks. ‘Ze willen meekijken en kunnen dit nu alleen indirect doen via re-integratiebureaus. Arbodiensten opereren onafhankelijk, dus daar zijn weinig mogelijkheden. Via aanpassing van de regelgeving omtrent privacy zouden verzekeraars wel meer grip kunnen krijgen.’ Daarnaast zouden volgens Becks werkgevers in samenwerking met arbodiensten veel sneller op een verzuimgeval moeten reageren. ‘Vanaf week twee kun je dan helder hebben of het verzuim een medische oorzaak heeft of dat er wat anders aan de hand is. Zestig procent van het verzuim komt uit deze laatste categorie. Je kunt dan denken aan een conflict op het werk of een gebeurtenis in de privésfeer.’ Je kunt veel tijdwinst boeken wanneer je snel overschakelt op een niet-medisch traject, betoogt Becks. ‘In dit traject moeten, om de druk erop te houden, ook eventuele arbeidsrechtelijke consequenties voor de werknemer worden meegenomen.’

Verschillen
Tot slot signaleert Becks veel verschillen tussen verzekeraars in hoe wordt omgegaan met de marktomstandigheden. ‘De Amersfoortse reageert redelijk stabiel op het vlak van premiemutaties. Verder zie je dat Nationale-Nederlanden de laatste jaren transparanter is geworden bij de premiestelling. Ze hanteren een tredensysteem: komt de verzuimschade voor een werkgever boven een bepaald bedrag, dan gaat de premie omhoog.’ Anderzijds reageert een wat kleinere partij als Bovemij tamelijk paniekerig, vindt Becks. ‘Zij zaten aanvankelijk op een laag premieniveau en gaan nu over tot zeer forse verhogingen of zelfs opzeggingen. Daarnaast worden de eigen risicotermijnen eenzijdig aangepast. Bovemij hanteert nu standaard een eigen risico van dertig dagen, ook voor werkgevers die een kortere termijn hadden.’

GEEN REACTIES