Financiële planning als basis voor realiseren woonwensen

Bungalowpark Markant te Balk

Driekwart van de Nederlanders heeft volop vertrouwen dat hun woonwensen ooit werkelijkheid worden. Toch maakt de helft van de ondervraagden zich zorgen over zowel de huidige als toekomstige ontwikkelingen op de woonmarkt in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Delftse technologiebedrijf TJIP dat klantreizen digitaal in kaart brengt voor verschillende grote financiële ondernemingen.

Verder laat het onderzoek zien dat van de ondervraagde consumenten 92 procent weet wat hun woonwensen zijn voor de lange termijn. Tegelijkertijd maakt ongeveer de helft van ondervraagden zich zorgen over de ontwikkelingen op de huidige woningmarkt (45 procent) en over de toekomst van de woningmarkt (54 procent) met betrekking tot de realisatie van hun woonwensen.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat over het algemeen jongvolwassenen zich meer zorgen maken dan dertigplussers. Zowel over de huidige woningmarkt (64 procent versus 43 procent), als over de nabije toekomst (67 procent versus 52 procent). Ook is een grote groep (78 procent) zich ervan bewust dat levensveranderingen – zoals geboorte van kinderen, scheiden, arbeidsongeschiktheid, overlijden of andere veranderingen die van invloed zijn op de inkomsten – de financiële realisatie van de woonwensen beïnvloeden. Om deze redenen is persoonlijk inzicht in de financiële toekomst van groot belang, aldus de opdrachtgever van het onderzoek.

In het eerste TJIP-magazine Wonen dat onlangs verscheen, zegt prof. dr. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft over dit onderwerp: “Om duurzame huizen te bouwen voor de toekomst moeten we ook anders naar de financiering kijken. Financiële planning speelt daarin een cruciale rol. Zo zou er beter naar de situatie van woningzoekenden moeten worden gekeken, met meer maatwerk. Daarbij moet je niet alleen naar het huidige inkomen kijken, maar rekening houden met de perspectieven die ze hebben. Daarin wordt financiële planning steeds belangrijker. Dat is de toekomst. Nu al kijken wat straks nodig of mogelijk is.”

TJIP liet ook onderzoeken wat consumenten wel en niet willen met betrekking tot het verbeteren van die toekomstige financiële planning. Daarvoor is namelijk nodig dat aanbieder, intermediair en consument informatie uitwisselen. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten vooral proactief informatie willen ontvangen over manieren voor het verlagen van hun maandlasten. Hoewel informatie uitwisselen over slecht nieuws zoals scheidingen of werkloosheid, bij de ondervraagden minder in zwang zijn, hebben deze grote gebeurtenissen wel een grote impact. Het zou dus verstandig zijn om deze gebeurtenissen in de financiële planning op te nemen, aldus het technologiebedrijf.

Het bedrijf laat tot slot weten dat anticiperen op life events alleen mogelijk is met goed financieel inzicht. Actuele of marktontwikkelingen worden hierin meegenomen. Die gebundelde inzichten zouden consumenten helpen sneller hun financiële klantreis te doorlopen en hen in staat te stellen betere keuzes te maken.

Bron: TJIP

GEEN REACTIES