Facturen meestal pas na dertig dagen betaald

Betalen facturen
© Andrea Piacquadio / Pexels

Bij ruim de helft van de organisaties (59 procent) is de gemiddelde Days Sales Outstanding (DSO) op dit moment meer dan dertig dagen. Onder hen wacht twaalf procent van de bedrijven gemiddeld zelfs meer dan veertig dagen totdat facturen zijn betaald. Dit blijkt uit onderzoek van creditmanagementspecialist Onguard waarvoor 304 CFO’s, financiële managers en financiële medewerkers zijn ondervraagd.

Finance professionals verwachten geen verbetering van DSO

Uit het onderzoek blijkt dus verder dat bij de overige 41 procent van de bedrijven de facturen wel binnen dertig dagen zijn betaald. De onderzoekers tekenen daarbij aan dat slechts zeven procent van de finance professionals verwacht dat bedrijven in 2024 sneller hun factuur krijgen betaald. Het percentage dat verwacht dat de DSO dit jaar toeneemt, is daarentegen met negentien procent veel groter. Het merendeel (53 procent) verwacht dat de DSO dit jaar hetzelfde blijft.

Cashflowproblemen en terugbetalen NOW-steun

Het onderzoek toon tevens aan dat 24 procent van de finance professionals aangeeft dat het probleem van de late betaling van facturen wordt veroorzaakt door klanten met cashflowproblemen. Verder vinden de onderzoekers het opvallend dat dertien procent van de respondenten heeft aangegeven dat de financiële onzekerheid deels komt doordat hun klanten de NOW-steun moeten terugbetalen. Tot slot brengt volgens 20 procent van de ondervraagden een dreigende recessie veel financiële onzekerheid met zich mee.

Bron: Onguard

GEEN REACTIES