Betere inkomensdekking AOV, aantal aanvragen stagneert

Sinds de coronapandemie stijgen de looptijden en het verzekerde maandbedrag van Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De pandemie had echter geen effect op het aantal aanvragen van AOV op de hypotheekmarkt. Die opmerkelijke conclusie volgt uit een onderzoek van de Eindhovens verzekeraar TAF Verzekeringen,

Mensen in loondienst en ondernemers (dan wel zelfstandigen) sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) om hen te behoeden voor financiële tegenslag in geval van arbeidsongeschiktheid. De coronapandemie zette de wereld op zijn kop en zorgde bij veel mensen voor financiële onzekerheid. Een goede reden voor het afsluiten van een AOV, vooral voor mensen met een hypotheek een extra zekerheid voor het voldoen van de maandelijkse hypotheeklasten. Mensen met een AOV hebben dan ook geanticipeerd op de pandemie door zowel de looptijd als het verzekerde maandbedrag op te schroeven, aldus de verzekeraar die deze conclusie trekt op basis van interne cijfers en data van het HDN over de aankoop-gerelateerde hypotheekmarkt.

Nederlanders die een AOV hebben afgesloten, doen dit ten opzichte van de periode vóór corona dus voor een langere periode. Sinds begin 2019 is de looptijd bij werknemers in loondienst gestegen met 14 procent, van gemiddeld 20,1 jaar naar 22,9 jaar. De gemiddelde looptijd van een AOV van zelfstandig ondernemers, die in tegenstelling tot werknemers anders helemaal niet zijn verzekerd, ging zelfs van 18,9 jaar naar 25,8 jaar (+36 procent).

Naast een langere looptijd verzekeren mensen ook een groter deel van het inkomen. Vaste werknemers verzekeren een maandbedrag van 763 euro, waar dit in 2019 nog 657 euro was. Bij ondernemers is dit maandbedrag van 2.261 naar 2.666 euro gestegen. Dat zijn procentuele stijgingen van respectievelijk 16 en 18 procent.

Opvallende uitkomst van het onderzoek van TAF Verzekeringen is dat de pandemie geen enkel effect had op het aantal aanvragen. Afgezet tegen de aankoop-gerelateerde hypotheekmarkt ziet de Eindhovense verzekeraar dat Nederlanders voor de pandemie in 10,7 procent van de hypotheekaanvragen een AOV aanvroeg. Tijdens (11,4%) en na (11,9%) de pandemie is dit percentage minimaal gestegen. Volgens de onderzoekers is dit een zorgelijke ontwikkeling aangezien het verzuim wél flink is opgelopen. Zo mat het CBS in het eerste kwartaal van 2022 een verzuim van 6,3 procent. Dit is het hoogste percentage ooit en tevens dertig procent hoger dan dezelfde periode in 2021.

Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een piek in aanvragen, zou volgens de verzekeraar gelegen kunnen zijn in de gestegen vaste lasten van huishoudens door inflatie, zoals de hogere energieprijzen. Met als gevolg dat men op zoek gaat naar besparingen en het afsluiten van een AOV vooralsnog niet aan de orde is.

Van een strikter acceptatiebeleid is volgens TAF overigens geen sprake. Wel zijn verzekeraars door de komst van corona in de gezondheidsverklaring corona-gerelateerde gezondheidsvragen gaan stellen. Dat zou echter niet tot nauwelijks hebben geleid tot meer afwijzingen van AOV-aanvragen.

Mannen sloten tussen 2019 en 2022 overigens vaker een AOV af dan vrouwen, bleek uit het onderzoek: 61 versus 39 procent. Onder die aanvragen is de leeftijdscategorie 26 tot en met 30 jaar veruit het grootst. Een logische ontwikkeling volgens de verzekeraar omdat in deze leeftijdscategorie de meeste mensen starten met gezinsuitbreiding en een eerste huis kopen. Bovendien werken mannen in Nederland gemiddeld meer (fulltime) dan vrouwen.

GEEN REACTIES