Economie krimpt in tweede kwartaal 2023

© Pixabay

Volgens de eerste voorlopige berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. In dat kwartaal was de daling 0,4 procent.

De economische krimp in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van zowel het handelssaldo als de consumptie door huishoudens. Zo daalde de uitvoer van goederen en diensten met 0,7 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023. De consumptie door huishoudens daalde met 1,6 procent.

De Nederlandse krimp van 0,3 procent valt op vergeleken met de economische ontwikkeling in de naburige landen. In Frankrijk en België groeide de economie in het tweede kwartaal van 2023 met respectievelijk 0,5 en 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De Duitse economie stagneerde met een groei van 0 procent. Gemiddeld bleef het bbp in de Europese Unie (EU) gelijk aan dat in het voorgaande kwartaal. De Britse economie groeide met 0,2 procent. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019, voor de coronapandemie, is het herstel van de Nederlandse economie echter sterker dan dat van de naburige landen en het EU-gemiddelde.

Bron: CBS

GEEN REACTIES