Driekwart ondernemers te laat betaald door klanten

© Pixabay.com

Het afgelopen jaar is 76 procent van de ondernemers weleens te laat betaald door klanten. Dit blijkt uit een representatief kwalitatief onderzoek onder 323 bedrijven in opdracht van de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa)*.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 13 procent van de ondernemers te laat kreeg betaald bij minimaal 10 procent van de ingediende facturen. Volgens de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa), de opdrachtgever van het onderzoek, is e-facturering via de Peppol-standaard een mogelijke oplossing voor dit probleem.

Peppol is de internationale standaard voor snelle en veilige verzending, ontvangst en verwerking van elektronische facturen en orders. Dit helpt spookfacturen of andere fouten in de boekhouding te voorkomen, leidt tot lagere administratiekosten, snellere goedkeuring en meer gebruiksgemak. Peppol is in veel landen inmiddels een verplichting, zeker bij zakendoen met de overheid.

De onderzoekers hebben echter opgemerkt dat 57 procent van de ondernemers e-facturen kan versturen, maar dat bijna de helft (48 procent) dit nooit doet. Zij factureren alleen via pdf of een papieren factuur, terwijl de kans op vertraging op deze manier groter is dan bij e-factureren via Peppol. ZZP’ers en kleine bedrijven maken het minst gebruik van e-facturatie, adlus de onderzoekers, terwijl Peppol juist ook voor hen interessant is door de toegankelijkheid van deze standaard.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 71 procent van de ondervraagden zakendoet met België en Duitsland. Dit zijn landen waar wetswijzigingen besproken worden die e-facturatie via Peppol verplicht gaan stellen in handel tussen bedrijven onderling, en handel met de overheid. Juist om die reden is het volgens de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) raadzaam voor ondernemers e-facturatie via Peppol te overwegen.

*De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) is in opdracht van de Rijksoverheid toezichthouder op het Peppol-afsprakenstelsel in Nederland. De NPa zorgt ervoor dat serviceproviders zich houden aan afspraken rond veiligheid en betrouwbaarheid. Ook ziet de NPa erop toe dat de infrastructuur functioneert en – waar mogelijk – verbetert.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

GEEN REACTIES