DNB: risico’s voor financiële stabiliteit nemen toe

De financiële sector in Nederland moet rekening houden met toenemende rente- en kredietrisico’s bij financiële instellingen. Dit blijkt uit het Overzicht Financiële Stabiliteit van De Nederlandsche Bank (DNB).

Om de hoge inflatie in de eurozone te bestrijden heeft de Europese Centrale Bank de rente in hoog tempo verhoogd van min 0,5 procent naar 4 procent, zo laat DNB weten. Hierdoor is geld lenen voor bedrijven, huishoudens en overheden duurder geworden. Dit brengt risico’s met zich mee voor de financiële stabiliteit die op een adequate manier moeten worden beheerst en opgevangen.

Volgens DNB zijn er drie belangrijke risico’s voor de financiële stabiliteit. Allereerst zijn er risico’s voor financiële markten. Zo vergroot de huidige lagere liquiditeit de kans dat schokken op deelmarkten overslaan naar andere delen van het financiële systeem. Dit risico wordt vergroot door koersschommelingen, vooral op rentemarkten, als gevolg van de onzekerheid over de vooruitzichten voor economische groei en inflatie, zoals de laatste weken weer duidelijk waarneembaar is.

Ten tweede groeien de rente- en kredietrisico’s bij financiële instellingen, vooral vanwege hogere herfinancieringskosten en een lagere terugbetaalcapaciteit onder bedrijven. Zo loopt 56 procent van de totale Nederlandse bedrijfsschuld binnen twee jaar af, of krijgt te maken met een renteherziening. Deze bedrijven krijgen in de toekomst te maken met hogere rentelasten.

De hogere kredietrisico’s zijn op dit moment nog niet zichtbaar zijn in de cijfers van Nederlandse banken, zo vervolgt DNB. De hogere rente werkt namelijk met vertraging door in de financieringskosten van bedrijven en huishoudens, en daarmee ook in de kredietrisico’s van banken. Dit maakt banken kwetsbaar voor potentiële verliezen in de toekomst. Het is daarom volgens DNB belangrijk dat banken dit meewegen bij hun interne kapitaalbeleid. Ook pensioenfondsen en verzekeraars zijn kwetsbaar voor lagere economische groei of een aanhoudend hoge inflatie door de relatief hoge waarderingen van aandelen en andere risicovolle beleggingen waarin ze investeren.

Ten slotte heeft het derde toenemende risico voor de financiële stabiliteit te maken met de overheidsschulden. De overheidssteun aan bedrijven tijdens de covid-pandemie en koopkrachtsteun voor burgers tijdens de energiecrisis hebben bijgedragen aan het snelle herstel van de Nederlandse economie. De huidige hogere rente drukt echter de schuld zwaarder op de begroting van overheden. Om in een toekomstige crisis de economie te kunnen ondersteunen, is beheerst begrotingsbeleid – ook in Nederland – daarom volgens DNB van groot belang.

Bron: DNB

GEEN REACTIES