‘Digitalisering bij banken biedt criminelen meer mogelijkheden’

‘Digitalisering bij banken biedt criminelen meer mogelijkheden’
© Pixabay

De verschuiving van fysiek naar digitaal bij banken, verzekeraars, asset managers en andere financiële instellingen bemoeilijkt de opsporing van witwasactiviteiten. Doordat financiële instellingen veel toegankelijker en gebruiksvriendelijker zijn geworden, kunnen kwaadwillenden ze ook veel makkelijker misbruiken. Dit zegt Rob Smeets, business leader bij consultancybedrijf TriFinance, in een interview met Banken.nl. TriFinance ondersteunt financiële instellingen bij het opstellen en inrichten van interne controlemechanismen.

“De opsporing naar witwassen is absoluut moeilijker geworden door het digitale betalingsverkeer. De volumes in het betalen en bankieren zijn enorm toegenomen. Dat bemoeilijkt de opsporing en controle van het zoeken naar de speld in de grote hooiberg. De meeste signalen zijn dan ook ‘false positive’ wat frustreert en niet zorgt voor de gewenste beloning. De uitstekende infrastructuur en toegankelijkheid van de financiële sector faciliteert dit ongewild”, aldus Smeets.

Er gaat bijna geen maand voorbij of er zit wel een Europese bank in het beklaagdenbankje met betrekking tot witwassen. Het is zonder meer een internationaal en grensoverschrijdend probleem. Smeets ziet verschillende oorzaken: “In de eerste plaats is er een verschuiving en toename van criminele activiteiten waarneembaar van fysiek naar digitaal. De financiële systemen van de banken faciliteren dit ongewild. De samenleving is hierin kwetsbaar. De digitalisering biedt criminelen meer mogelijkheden, een groter bereik en het realiseren van een hoger volume aan potentieel geldelijk gewin.”

Strakker toezicht
Maar daarnaast is er ook meer aandacht voor witwassen. Toezichthouders zich anders gaan opstellen, strikter. Smeets: “De wet- en regelgeving is fors aangescherpt en de rol van poortwachter voor de banken is verzwaard. De toezichthouder houdt strakker toezicht. Goede voornemens volstaan niet meer. De banken dienen de juiste maatregelen in te zetten. Het toezicht is verschoven naar ‘evidence based’.

“Daarbovenop komt het negatieve imago van banken. Als gevolg van diverse affaires uit het verleden, wordt elke negatieve gebeurtenis snel en breeduit opgepikt, wat burgers sterkt in hun perceptie van een bankensector die het allemaal niet zo nauw neemt met de regels.”

Topprioriteit
Jarenlang lijkt compliance – en dan meer specifiek op het vlak van antiwitwasprocessen – een ondergeschoven kindje te zijn geweest bij financiële instellingen. Afdelingen die zich bezighouden met het bestrijden van witwassen behoren tot de snelstgroeiende secties binnen banken. Naast de nodige handjes merkt TriFinance ook op dat er grote behoefte is aan kennis en expertise op het gebied van het naleven van wet- en regelgeving, het effectief monitoren daarop en het risicomanagement in bredere zin. Smeets: “In het verleden lagen de taken op het gebied van anti money laundering lager in de organisatie en stond dit onderwerp niet op de agenda van het bestuur van financiële instellingen. De recente ontwikkelingen hebben er echter toe geleid dat dit onderwerp alle aandacht van de management board heeft en zelfs een topprioriteit is.”

Bron: Banken.nl

 

GEEN REACTIES