Deel 6 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen EU & de rol van het Intermediair

Vervolg op publicatie 05

EIOPA logoIn deze column vraag ik uw gewaardeerde aandacht voor een onderwerp waarvoor de meesten onder u tot op de dag van vandaag weinig of geen onderzoek heeft gedaan.

In de eerste publicatie van deze reeks, heb ik u globaal geïnformeerd over de meest opvallende veranderingen die ons te wachten staan n.a.v. de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie.

In de komende publicaties zal ik nader in gaan op een specifiek onderwerp waarvan ik een aantal reeds heb benoemd in de 1e publicatie.

Door Hans van Ommen

Voor intermediair nog steeds centrale rol
Een ongewijzigde overweging is dat verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen bij de distributie van verzekerings- en herverzekeringsproducten in de Unie een centrale rol vervullen. Verscheidene soorten personen of instellingen, zoals agenten, makelaars, bankverzekeraars, verzekeringsondernemingen,  reisagenten en autoverhuurbedrijven, kunnen verzekeringsproducten distribueren. De gelijke behandeling van marktdeelnemers en de bescherming van de klant vergen dat al deze personen en instellingen onder deze richtlijn vallen.

En : een specificatie van de beloningen die door het intermediair en/of door de verkopers van de verzekeringsonderneming worden ontvangen indien het contract wordt afgesloten.

Level Playing field : eindelijk
Om te kunnen garanderen dat hetzelfde beschermingsniveau geldt ongeacht het verkoopkanaal waarlangs de klant een verzekeringsproduct koopt, rechtstreeks van een verzekeringsonderneming dan wel onrechtstreeks via een tussenpersoon.

Hulde !
Het gaat hier om een regel waarvoor de Voorzitters Weitenberg (NVA) en Alexander van Voorst Vader (NBvA) zich al in de jaren 90 sterk hebben gemaakt. Als de nieuwe regels inderdaad oprecht worden nageleefd door alle direct writers en indirect-writers, dan is alsnog één van hun belangrijkste doelen bereikt.

Ik spreek de hoop uit dat u mijn publicaties over dit onderwerp zult blijven volgen en dat ik u zo geleidelijk mee kan nemen in de wondere wereld van het nieuwe verzekeren.

Hans van Ommen
Findinet Nieuwsdienst

Wordt vervolgd >>>>><>>>>>>>

 

En ik besluit deze column maar weer met de woorden :
Geeft u Advies ?
Dan bent u op grond van de 2e Richtlijn verplicht om iedere cliënt een gepersonaliseerde aanbeveling te doen toekomen bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract.

 

GEEN REACTIES