DEEL 3 : Woordvoerder mevrouw Leijten (SP)

Vervolg op publicatie : Deel 2 / Woordvoerder Van der Linde (VVD)

De voorzitter van de Kamercommissie mevrouw Van Toorenburg geeft het woord aan de woordvoerder van de SP, die de wens heeft om in te gaan op het betoog van de heer Van der Linde.

Mevrouw Leijten (SP):
Ik ga in op de provisietransparantie.
Ik ben op dit moment bezig om een amendement te maken om dat gewoon te regelen voor alle verzekeringen.
Amendement
“Wij hebben eerder in deze Kamer weleens geprobeerd om bijvoorbeeld een provisieverbod voor zorgverzekeringen te doen. Het CDA heeft dat geprobeerd. De SP heeft dat geprobeerd. Maar dat heeft nooit tot een meerderheid geleid.
 Zou de VVD er wel voor voelen om gewoon transparant te maken wat een website verdient aan het afsluiten van de zorgverzekering — €100 per verzekerde, per overstapper — of om transparant te maken wat een bemiddelaar verdient als je via hem of haar een uitvaartverzekering afsluit, zodat duidelijk is dat die kosten betaald worden?

De heer Van der Linde (VVD):
Weet u, transparantie is mooi maar het is geen doel op zich. Wordt daardoor de afweging voor de gewone Nederlander die die verzekering koopt heel anders? Natuurlijk, het is leuk om te weten dat die site daar €100 aan overhoudt, maar dan zou ik ook wel willen weten hoeveel die verzekeraar zelf opstrijkt en hoeveel er daadwerkelijk uitgekeerd wordt; alle nitty-gritty. Ik wil ook als ik een potje jam bij Albert Heijn koop weten hoe de kostprijs daarvan opgebouwd is en hoeveel eraan wordt verdiend. Alleen, maakt dat mijn afweging anders? Helpt het mij om een solide product te vinden? En mijn antwoord is: nee, ik zie dat niet.
Dat in de IDD uitvoerig is vastgelegd dat de omvang van de beloning nadrukkelijk deel uit maakt van de informatie die aan de consument moet worden verstrekt, is beide woordvoerders klaarblijkelijk nooit opgevallen.
Mevrouw Leijten (SP) reageert : 
Ja, volgens mij gaat het niet zozeer om het maken van die afweging. Dat zit er natuurlijk wel een beetje bij. Daarvoor is de provisie voor het bod ook afgesproken als het gaat over ingewikkelde financiële producten, hypotheken enzovoorts. Dan moet je gewoon betalen voor het advies dat je krijgt. Maar linksom of rechtsom betaalt de verzekerde natuurlijk wel het geld dat die bemiddelaar ontvangt.”
Het verdienmodel van “De Telegraaf”
Heel veel mensen weten helemaal niet dat als je in de overstaptijd op de site van De Telegraaf klikt op een verzekering van FBTO, dat De Telegraaf daar dan €100 voor krijgt. Ik zou het wel goed vinden als duidelijk wordt dat daar nog zo’n reclamemachine achter zit. Het is toch €100 premie uiteindelijk.
Mevrouw Leijten gaat er van uit dat de beloning die de Telegraaf ontvangt, uitsluitend door FBTO wordt betaald, indien de verzekering ook tot stand komt.
Immers : als het hier gaat om een beloning die per definitie wordt betaald als iemand via De Telegraaf eens op de website van FTBO gaat kijken, dan staat deze beloning volstrekt los van de provisie die adviseurs ontvangen. De vraag rijst dan waarom FBTO dan genoodzaakt is om klanten te vertellen welke beloning de marketeers van De Telegraaf e.a. in de wacht sleepten. Het nut noch de doelmatigheid daarvan ontgaat ons.
De heer Van der Linde (VVD) vervolgt:
Ja, en daar zit mijn punt. Dit zijn concurrerende producten. Die staan naast elkaar. Die kun je kiezen. Dat is wat anders dan de complexe producten waarbij we hebben afgesproken dat we helemaal geen provisie willen voor de tussenpersoon. Die worden op maat gemaakt en dan kun je er niet even drie producten naast houden. Dat is hetzelfde als met dat potje jam. Het is nice to know, maar wat moet je ermee voor je eigen afweging?
Waar gaat dit over ?
Mevrouw Leijten (SP):
Nou, weet u wat je daarmee …”

De heer Van der Linde (VVD) interrumpeert:
Als alles transparant is, dan zie je niets meer
Misschien nog een algemene wijsheid die ik ooit heb meegekregen. Weet u, als alles transparant is, zie je niks meer. Dat is een beetje het probleem. Je gaat de consument overstelpen met gegevens, maar het helpt hem niet om een goede keus te maken.”
Nogmaals : waar gaat dit over, want in de IDD staat reeds dat m.b.t. de beloning maximale transparantie moet worden betracht. De IDD heeft geen betrekking op Nevenverzekeringstussenpersonen zoals De Telegraaf.
Mevrouw Leijten (SP):
Volgens mij is er niks mis mee dat op het moment dat je doorklikt via een site, wat ook de kieswijzers allemaal doen — ik neem nu maar even een term; we weten allemaal welke ik bedoel — en er staat dat er iemand €100 aan verdient, dat er wel degelijk toe kan leiden dat die klant zegt: maar wacht eens even, dat ga ik niet doen; dan ga ik even rechtstreeks naar die website, zodat die €100 in de premiepot blijft zitten en de premie naar beneden kan. Dat kan wel degelijk bijdragen aan het bewustzijn, want volgens mij weten heel weinig mensen dat dit gebeurt en ik denk dat heel veel mensen het zonde vinden dat het daaraan uitgegeven wordt.
De voorzitter:
Jammer dat we geen mensen op de publieke tribune hebben vanavond, want dan hadden heel veel mensen dit nu wel geweten, want mevrouw Leijten heeft het uitgelegd. U kunt er nog op reageren, meneer Van der Linde.
De heer Van der Linde (VVD):
Ik heb moeite om in te zien hoe dit mensen die een verzekering moeten afsluiten vooruithelpt. Dat is het enige wat ik daarover kan zeggen.
Waar gaat dit over ? 

Voorzitter :
Het woord is aan de heer Snels
Vervolg : DEEL 4 : Woordvoerder Snels (GL)

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 


 

 

 

GEEN REACTIES