DEEL 2 : Woordvoerder Van der Linde

Vervolg op Deel 1 : Teleurstellend niveau van debat over IDD

VVD woordvoerder Van der Linde trakteerde zijn gehoor (Kamerleden, de Minister en de kijkers) op een negatieve kanonnade die in juridisch of in verzekeringstechnisch opzicht kant nog wal raakte.
Midscheeps
Van der Linde zette een negatief historisch perspectief neer dat niet alleen volstrekt overbodig was, maar waaruit teven blijkt dat hij verwacht dat de genoemde gebreken thans met de IDD kunnen worden voorkomen. Het gaat hier om wetgeving m.b.t. DISTRIBUTION!

Niet het intermediair, maar juist verzekeraars hebben de producten bedacht en de beloningen toegekend waardoor de imago-schade is ontstaan die de verzekeringsbedrijfstak midscheeps heeft getroffen !

Van der Linde vervolgt zijn kannonade
Te vaak werden onbegrijpelijke producten verkocht, waardoor klanten risico’s liepen waar ze niet om hadden gevraagd en waardoor ze verzekerd werden tegen gebeurtenissen die zich praktisch niet voordeden.”
“Te vaak werden verzekeringen gecombineerd tot één pakket, waardoor je met handen en voeten gebonden was aan die ene verzekeraar.
Heeft de heer Van der Linde dan nooit bedacht dat verzekeringspakketten kunnen worden samengesteld uit de producten van iedere toegelaten verzekeraar ? No problem, want als beursmakelaars dit kunnen, dan kan iedere tussenpersoon dat ook.
Te vaak liepen tussenpersonen weg met provisies die in geen verhouding stonden tot het product dat ze hadden verkocht.”

“Een financiële instelling moet dienstbaar, betaalbaar en veilig zijn, zonder fratsen of streken, en vooral begrijpelijk. Als klant moet je precies weten wat je koopt en waarom. Elk stapje dat we in die richting kunnen zetten, moeten we met beide handen aangrijpen.”
Nergens een inhoudelijke kanttekening over de gevolgen die de IDD voor de markt heeft. Uit niets wordt duidelijk dat Van der Linde heeft begrepen wat de IDD behelst.
Wat nu voorligt, is een aangescherpte richtlijn voor de verkoop van verzekeringen: de Richtlijn verzekeringsdistributie.”
“De bestaande richtlijn regelt al dat je als klant geen onnodige verzekeringen verkocht krijgt en dat koppelverkoop via pakketverzekeringen wordt beperkt.”
Dat het samenstellen van een inzichtelijk en aansluitend verzekeringspakket veel en veel overzichtelijker is dan allemaal verschillende polissen bij allerhande verzekeraars of intermediairs, dat heeft de heer Van der Linde nog niet ontdekt.
Over Level playingfield : 
In deze nieuwe richtlijn worden die bepalingen ook van kracht als verzekeraars zonder tussenpersoon werken.Verder wordt een aantal procedurele bepalingen en bestuursrechtelijke sancties geharmoniseerd.”
“En Nederland zal gebruikmaken van enkele lidstaatopties.”
Wat een onzin zit Van der Linde hier te beweren :
De IDD is geen kwartetspel! Of een Dart-board !
Optionele implementatie is ondenkbaar en onuitvoerbaar binnen de EU.
Het is ondenkbaar dat een lidstaat bepaalde zaken wel en bepaalde onderdelen niet zal ratificeren.
De IDD wordt gewoon op 23 februari van kracht en daarmee basta.
Het is lidstaten uitsluitend toegestaan om strengere wetgeving te voeren.

Van der Linde vervolgt :
Hamerstuk ?
Wij hadden het eigenlijk prima gevonden om dit wetsvoorstel als hamerstuk te behandelen, want na de invoering van Solvency II en MiFID II was het tijd om deze richtlijn te actualiseren.”
“Dat is eigenlijk wat er gebeurd is.”
Wat is er gebeurd ?
Een Hamerstuk ? Update van wetgeving ?
Maar wellicht komt Van der Linde nog met een toelichting. 

Dit is gewoon logisch en noodzakelijk in verband met de internationalisering van de verzekeringswereld en de verkoop via internet. ”
Niet dus
Transparantie over beloningen
Maar goed, nu we toch dit debat hebben, zou ik de minister willen vragen om te reageren op het advies van verschillende partijen in het veld om de transparantie van provisies verder te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om schadeverzekeringen of ziektekostenverzekeringen.
“De minister concludeerde vorige week in zijn brief over het provisieverbod dat hij die transparantie niet zo nodig vindt. “
“Ik kan die redenering wel volgen, want het gaat niet om complexe financiële producten. Het zijn standaardproducten. Die kun je goed vergelijken en die concurreren met elkaar.”
In de IDD staat letterlijk dat er transparantie moet zijn over de beloningen en verdienmodellen.
Wat is nu feitelijk de conclusie van Van der Linde ?
Moet de IDD in Nederland anders worden toegepast ? 

Verzekeraars zorgelijk over verdienmodel vergelijkingssites.
Maar verzekeraars maken zich wel zorgen om de hoge marges die linksom of rechtsom bij vergelijkingssites terechtkomen.
Kan de minister op dit aspect ingaan? Gaat het dan om de marges van die vergelijkingssites of wellicht meer om de marktmacht die zij inmiddels hebben?”
Wat zegt Van der Linde NU ? 
Verzekeraars maken zich zorgen over de hoge marges die bij vergelijkingssites terecht komen. 
Dat is toch wel erg vreemd, want die vergelijkingssites kunnen die beloningen uitsluitend in de wacht slepen, zo lang er verzekeraars zijn die die bereid zijn die beloningen te betalen.
Over welke verzekeraars heeft de heer Van der Linde het en wanneer hebben die verzekeraars dat aan hem gemeld ? 

Oververzekering ligt op de loer !
Nederlanders zijn dol op verzekeringen. Bij elk reisje boeken ze een annuleringsverzekering. Bij elke wasmachine en tweedehandsauto nemen ze meteen de uitgebreide garantie, feitelijk dus een verzekering. En bij een schadegevalletje moeten ze kiezen welke van de drie verzekeringen ze zullen aanspreken.
“We hebben nu geregeld dat verzekeraars geen onnodige producten verkopen. Maar hoe zorgen we dat Nederlanders hun verzekeringen begrijpen en zich niet oververzekeren? “
Het is toch wel vreemd dat Nederlanders zo dol zijn op verzekeringen, terwijl de verzekeringsmarkt zich volgens Van der Linde schuldig maakt aan het leveren van wanprestaties die het vertrouwen in de verzekeringsmarkt grote schade hebben toegebracht.
Oververzekeren via nevenverzekeringstussenpersonen
Wat Van der Linde verzuimd te vermelden is dat verkopers van mobiele telefoons, verkopers van wasmachines en reisbureaus verzekeringsproducten verkopen die nergens voor nodig zijn.
Zulke lieden zijn vrijgesteld van een wft vergunning net als alle andere Nevenverzekeringstussenpersonen.
Dat zijn verdienmodellen meneer Van der Linde !
Vaak dekken gewone verzekeringen de schade al en anders valt schade vaak onder de garantievoorwaarden van de leveranciers. 

Taak voor het Nibud ?
Ziet de minister een rol voor het Nibud, voor Wijzer in geldzaken of voor particuliere initiatieven zoals Scholenstrijd? De financiële weerbaarheid van gewone Nederlanders blijft een punt van zorg.
Het moet toch niet zotter worden :
Naast DNB, de AFM en Kifid, moet nu ook het NIBUD zich met onze branche gaan bemoeien. Al die bemoeienis heeft tot nu toe niets anders opgeleverd dan wetten met gaten en een onvermoeibare regelzucht van ambtenaren die geen bal verstand van verzekeringen hebben.

Vertrouwen terug winnen
Wat de VVD betreft moeten wij ons de komende jaren nog meer inspannen om de financiële sector en dus verzekeraars dienstbaar te laten zijn aan de samenleving en het vertrouwen terug te laten winnen.”

Welnu meneer Van der Linde : als u en uw collega’s nu eens het goede voorbeeld zouden geven. Een oud spreekwoord luidt namelijk : 

Het hele Nederlandse volk zal een zucht van verlichting slaken als er eens een
WIV zou worden ingesteld. Een Wet Integriteit Volksvertegenwoordigers. 

De voorzitter van de Kamercommissie mevrouw Toorenburg geeft het woord aan de woordvoerder van de SP mevrouw Leijten, die de wens heeft om eerst in te gaan op het betoog van de heer Van der Linde.
Wie wil lezen of in haar betoog een inhoudelijke bijdrage te vinden is, kan dat lezen in Deel 3 : Woordvoerder mevrouw Leijten (SP)

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES