DEEL 11 : Motie (8) Zorgplicht rond verzekeringen met beleggingselement

Vervolg op : verzekeraars
DEEL 10 : Amendement Transparante Beloning

Mevrouw Leijten (Sp)
“Ik heb ook nog een motie.”

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (34770).

De voorzitter:
U hebt ook een vraag, van de heer Van der Linde….
U wilt een interruptie plaatsen over het amendement?
Gaat uw gang.”

De heer Van der Linde (VVD):
“Ja, voor de goede orde.
Dan hebben we dat ook behandeld.
Amendement t.z.v. Transparantie m.b.t. de beloning adviseurs
“Even los van het politieke debat over de wenselijkheid ervan, probeer ik te begrijpen hoe dit in de praktijk vorm gaat krijgen.
Moet die tussenpersoon dat allemaal schriftelijk gaan uitreiken aan de klant? Dan komt er eerst een disclaimer over de reikwijdte van de dienstverlening en dan iets over de wijze waarop hij wordt beloond.
Is het de bedoeling dat dat dan schriftelijk wordt overhandigd op het moment dat een klant zich meldt?
Hoe werkt dat in de praktijk?”

Mevrouw Leijten (SP):
“Het lijkt mij dat hij dat schriftelijk meldt, of in een gesprek.
In het gesprek zeg je dan: ik krijg hier €80 voor.
Of je zet op de website: wij krijgen hier €100 voor.
Dat is de transparantie.
Dan kan de klant zeggen: o, dat vind ik wel erg veel, ik ga even bij iemand anders kijken. Of de klant, of in dit geval, de verzekeraar, zegt: goed, dat betaal ik blijkbaar voor jouw dienstverlening.”

De voorzitter:
“Dank u wel. Gaat u verder, met uw motie.”

Mevrouw Leijten (SP):
“Zorgplicht m.b.t. verzekeringen met een beleggingselement
“Ik had een interruptiedebatje met de minister over het advies. Ik snap wel dat we mensen niet willen opzadelen met kosten. Maar we willen mensen ook niet opzadelen met risico’s.
Ik gaf het voorbeeld van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Die is voor sommige mensen hartstikke noodzakelijk maar ook hartstikke duur. Dan kan het heel aantrekkelijk zijn om daar een beleggingscomponent in op te nemen. Ik weet wel zo’n beetje hoe dat dan klinkt: u bent een dief van uw portemonnee als u dat niet doet.
En: de markten renderen nu goed, en dan groeit het harder. Maar ja, als je het dan nodig hebt — je hoopt natuurlijk altijd dat je een verzekering níet nodig hebt — en de dekking waardeloos is, dan heb je wel veel ingelegd of heb je gedacht dat er een bepaalde waarde tegenover stond terwijl die er niet is.
Zie alle dossiers waarover we het ook hebben in dit huis. De minister zei dat hij een enorme handreiking deed, om mijn amendement te ontraden, maar hij heeft zichzelf in ieder geval de opdracht gegeven om met de sector te gaan praten. Dus heb ik mijn oorspronkelijke motie daarop aangepast.”

Mevrouw Leijten (SP):
“Het zou ook kunnen via boetes of sneller waarschuwen voor bepaalde adviseurs. Vanochtend heb ik een motie ingediend met als strekking dat de toezichthouders bij dit soort structurele schendingen wellicht actief zouden moeten optreden. Dit ligt in beetje in dezelfde lijn. Soms is het handig om op één dag twee debatten over redelijk aan elkaar rakende onderwerpen te voeren. Maar dan begrijpt de minister ook waarom ik die overwegingen heb opgenomen.”

Verder wil ik nog melden dat ik de motie van de heer Paternotte mede heb ondertekend. Die motie ziet op onafhankelijk advies en een marktonderzoek.”

Vervolg : DEEL 12 : Motie (9) t.z.v. Transparantie beloningen

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES