Motie over “Best Advice” aangenomen in 2e Kamer

Zie ook publicatie : Marktbrede verkenning bij Advies

Woordvoerders Leijten (SP) en Paternotte (D66)  dienden op woensdag 2 februari 2018 een motie in tijdens het debat over de Insurance Distriubution Directory IDD, zoals deze door de EU Commissie is opgelegd.
Mevrouw Leijten over de motie :
“Dit heeft te maken met de vraag of een onafhankelijk advies ook een goed advies is. In de sector is afgesproken dat je 50% van de markt van producten in kaart moet brengen bij je advies.

“Als je maar de helft hoeft aan te bieden — mevrouw Van Toorenburg, hier kunt u uit kiezen — kan je ook gestuurd worden.”

Dan kan het best niet zo onafhankelijk zijn, want het is maar de helft. Ik zou de minister willen vragen: zou het een hoger percentage kunnen zijn, bijvoorbeeld 75% of 90%?

Agentschap bij alle verzekeraars
red : Mevrouw Leijten gaat er hierbij van uit dat iedere onafhankelijke tussenpersoon een agentuur heeft bij 100 % van alle verzekeraars en gevolmachtigde agenten. Hoe anders zou je een keuze kunnen maken uit alle producten die gevolmachtigde agenten en Direct writers aanbieden ? 

Daarbij is het ook nog denkbaar dat een bepaalde aanbieder maar één uitstekend product op de markt heeft gebracht. Dat product moet dan dus ook betrokken worden bij het uitbrengen van een onafhankelijk advies !
Deze motie is uitsluitend uitvoerbaar mits :

1) Alle aanbieders (verzekeraars en gevolmachtigde agenten) toe moeten staan dat alle intermediairs/bemiddelaars/adviseurs bij hen een agentschap mogen openen.

2) Deze aanbieders vervolgens GEEN productie-eisen mogen stellen.

3) Deze aanbieders ook geen eisen mogen stellen voor wat betreft de minimum omvang van een portefeuille.

4) Deze aanbieders ook geen onderscheid mogen maken t.a.v. de beloning die zij “grote” of “kleine” intermediairs toekennen.

5) Ook direct writers worden gehouden aan deze uitgangspunten.

Zij vervolgde :
Ik zou het wel goed vinden als wij aangeven dat wij dat onafhankelijke advies nog wel iets objectiever willen hebben door het in principe aanbieden van een grotere markt.

Wanneer is er sprake van een Onafhankelijk Advies ?
De heer Paternotte : 

In de motie vroeg hij de minister om te streven naar een zo marktbreed mogelijk model, waarin een onafhankelijke adviseur in ieder geval zelf gestuurd heeft in dat advies, zodat de consument het beste bediend is.”
De motie luidde :
De motie is aangenomen.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES