De Vereende: groeiende praktische onverzekerbaarheid wordt een probleem

De Vereende: groeiende praktische onverzekerbaarheid wordt een probleem
© Pixabay

Wat hebben een bejaarde automobilist en een verloskundige met elkaar gemeen? Ze hebben steeds meer moeite een verzekering af te sluiten. Het lijkt erop dat verzekeraars zich steeds meer op de ‘makkelijke’ risico’s richten. Als gevolg daarvan kan schaarste en – in het ergste geval – onverzekerbaarheid ontstaan. De Vereende, vangnet en kraamkamer voor moeilijk te verzekeren risico’s, vraagt in haar nieuwsbrief aandacht voor de afnemende solidariteit onder verzekeraars. De Vereende laat Adfiz-directeur Enno Wiertsema aan het woord: “Verzekeraars lijken vaker voor de makkelijkste weg te kiezen.”

Wiertsema merkt dat adviseurs steeds vaker moeite hebben om ondernemers met een wat minder gangbaar bedrijf, zoals veetransporteurs, te verzekeren. Dit is natuurlijk niet louter aan onwil van de verzekeraars te wijten. “Mijn vermoeden is dat standaardisering en Solvency II ermee te maken hebben. Bovendien moeten ze elke drie maanden verantwoording afleggen aan de aandeelhouders. Bedrijfskundig gezien, is het dus te begrijpen dat verzekeraars er niet happig op zijn om door te gaan met het verzekeren van risico’s waar ze verlies op lijden. Als de buffers groter moeten en je kunt veel automatiseren, zie je dat verzekeraars ervoor kiezen dat wat niet te standaardiseren valt maar niet meer te verzekeren. Maar een goede ontwikkeling is dat niet.”

Gebrek aan concurrentie
Als je kijkt naar wat de gevolgen zijn voor de maatschappij, dan wordt de groeiende praktische onverzekerbaarheid een probleem, zegt Wiertsema. “Als je steeds de minst winstgevende producten beëindigt, blijft er geen verzekering meer over. En in ieder geval geen concurrentie.” Wiertsema heeft het vooral over onverzekerbaarheid in praktische zin. “Het gaat hier vooral om ondernemers die plotseling 1400% meer premie gaan betalen. Of verzekerden die op 31 december te horen krijgen dat ze per 1 januari niet meer verzekerd zijn.”

Er is een gebrek aan concurrentie tussen verzekeraars, vooral op het gebied van specialistische risico’s, zegt Wiertsema. “Dat zorgt ervoor dat premies flink gaan stijgen en dat een verzekeraar kwetsbaar is. Dat hebben we kunnen zien bij de hagelschade in Brabant.” Heel veel risico’s kunnen nog maar bij een klein aantal verzekeraars worden ondergebracht. Dat leidt tot oligopoliegedrag.”

Het probleem van de onverzekerbaarheid zit niet alleen bij branches als taxibedrijven, veevervoerders en recyclingbedrijven. Wiertsema: “Denk ook aan een beroepsgroep als verloskundigen. Dat zijn toch geen hele vreemde risico’s?” Daarnaast speelt de moeilijke verzekerbaarheid ook op individueel niveau een rol. “Probeer als 18-jarige maar eens een autoverzekering te sluiten terwijl je keurig rijdt. Of als bejaarde.”

Big data
Daarbij komt dat met gebruik van big data risicoprofielen steeds nauwkeuriger kunnen worden bepaald. Dat leidt volgens Wiertsema sneller tot het afvallen van risico’s: “Hoe specifieker dat profiel wordt, hoe meer je de risico’s die erbuiten vallen, gaat wegsnijden. Degenen die zich moeten verzekeren, kunnen dan de premie niet meer betalen en degenen die een prima premie hebben, denken: ach, dat risico kan ik zelf wel dragen. Als die ontwikkeling te ver doorgaat, dan gaat echt de bijl in de solidariteit van het verzekeringsstelsel.”

Oplossingen
Wat is dan de oplossing? Wiertsema gelooft allereerst in samenwerking: “We moeten meer samenwerken en meer onverzekerbare klanten bij elkaar brengen. Van groepen kun je makkelijker ‘mandjes’ maken. Maar het is niet eenvoudig om concurrenten zo intensief te laten samenwerken. In de co-assurantiemarkt wordt er al wel aan gewerkt. Er lopen al pilots van beursmakelaars die affinity-programma’s draaien voor klanten die worden aangebracht door individuele adviseurs.”

Meer aandacht voor preventie kan een andere oplossing zijn. “Daar hebben adviseurs ook een verantwoordelijkheid in. Zo kun je risico’s verzekerbaar maken of verzekerbaar tegen normale premies.” De rol van de adviseur ziet Wiertsema steeds meer toegroeien naar die van risicomanager.

Een derde mogelijkheid is het verbreden van de horizon. “Adviseurs zouden wat meer naar buitenlandse verzekeraars kunnen kijken die het wel aandurven om bepaalde risico’s te verzekeren. Die hebben wat meer concurrentie en blijven een breder pakket voeren.”

Nieuwe risico’s
Wiertsema snijdt nog een ander probleem aan op het gebied van verzekerbaarheid: “Er komen steeds meer start-ups met plannen en ideeën waar nog nooit een verzekeringspremie voor is vastgesteld. Verzekeraars hebben de vakkennis niet meer om het risico te calculeren. “We zijn wel trots dat we robotiseren, maar de kennis van het verzekeringsvak verdwijnt. De vakmensen zijn de afgelopen jaren bij reorganisaties verdwenen en keren nu niet meer terug. Bij de Vereende is het geaccepteerd dat acceptanten een uur met elkaar over een risico overleggen. Maar de markt functioneert zodanig op basis van prijsdruk, dat het vakmanschap uit de organisaties gesneden wordt.”

Positief gevolg daarvan is wel dat verzekeraars steeds meer het belang van advies zijn gaan waarderen “Robotisering zal nog wel doorgaan, maar ook de grote verzekeraars zullen gaan inzien dat de vakkennis die assurantieadviseurs in huis hebben zo gek nog niet is.”

Bron: De Vereende

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES