Lloyd’s Hiscox synd. schrijft groene cijfers ondanks…..

Hienfeld krijgt volmacht cyberverzekering Hiscox

In 2017 had de verzekeringssector het zwaar te verduren met schade als gevolg van orkanen, aardbevingen, bosbranden en zo voort.

140 miljard gedekte schade
Met $140 miljard gedekte schade is 2017 voor verzekeraars het duurste jaar voor natuurrampen ooit.
Voor nog verschuldigde vergoedingen hebben wij voor ons aandeel daarin een voorziening van netto 225 miljoen dollar getroffen. Niettemin is de winst voor belastingen 93,6 miljoen pond (2016: 202,1 miljoen pond) en dat cijfer weerspiegelt de robuustheid van de strategie die wij reeds vele jaren toepassen.

Mondiaal netwerk van ondernemingen
Hiscox verkrijgt haar premie inkomen via kleinere entiteiten / ondernemingen die op regionaal niveau acteren : retail companies.

De gestage groei van onze retail companies en hun winstgevendheid zorgen voor evenwichtige resultaten, ondanks de donder en bliksem in onze portefeuille. “, aldus  Bronek Masojada (CEO van Hiscox).

Flexibiliteit
In 2017 werd ook duidelijk dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan  flexibiliteit en ik ben trots op onze veerkracht daarin te voorzien.”

Rampjaar 2017
Het jaar 2017 is voor wat betreft schade door natuurrampen een rampjaar en juist in tijden als deze worden reputaties gevestigd of gaan zij verloren.

Hiscox ontleend haar bestaansrecht aan het uitbetalen van gedekte schades; Zouden er geen schades zijn, dan is er ook geen behoefte aan zekerheid. Overal ter wereld zijn onze teams er in geslaagd onze klanten te dienen.

Hogere tarieven
De premietarieven zijn gestegen in gebieden waar forse schade is gevallen. Alhoewel deze stijging niet zo groot was als wenselijk is, konden wij toch een premiegroei noteren op het vlak van verzekering tegen schade door overstroming. Zo ook premiegroei bij verzekeringen waarmee schade aan roerende en onroerende zaken worden gedekt.

Onze regionale activiteiten laten een groei zien en dragen bij aan stabiliteit.
Wij zullen blijven investeren in de onze organisatie zodat onze digitale infrastructuur modern is en blijft en wij blijven bouwen aan onze Brand (merk) en wij zorgen er voor dat wij blijven voldoen aan de schier oneindige reeks van nieuwe wetgeving en politieke veranderingen.
Wij zien de toekomst positief tegemoet omdat wij altijd nieuwe kansen zien voor groei en winstgevendheid in al onze individuele bedrijfsonderdelen.

GEEN REACTIES