De Doorgaanverzekering: een goede deal?

© Amersfoortse (http://doorgaanverzekering.nl/)

Vrijdag maakte de Amersfoortse bekend dat de zogeheten Doorgaanverzekering een succesvolle introductie beleefde. Wat zijn de voor- en nadelen van deze verzekering?

De Doorgaanverzekering combineert een AOV-verzekering met een zorgverzekering. Het product werd medio november door de verzekeraar gelanceerd. Helemaal nieuw is het idee niet. Al een aantal jaren krijgen klanten van ASR/de Amersfoortse met een AOV-verzekering het aanbod om een zorgverzekering bij de verzekeraar af te sluiten.

Korting
Met een dergelijke combi mag een verzekerde een zekere korting verwachten. Nu, deze korting is er. Wie bij de Amersfoortse een separate AOV koopt, is per maand duurder uit vergeleken met het AOV-deel in de Doorgaanverzekering (op basis van de rekenmodule op de website van de Amersfoortse).

Bouwvakker
Zo betaalt een bouwvakker van 45, met een verzekerd bedrag van €25.000 en één maand eigen risico, in een aparte AOV per maand €391; dit loopt op naar €556 per maand. In de Doorgaanverzekering zijn deze bedragen respectievelijk €372 en €529. Een korting van twintig tot 35 euro per maand.

Zittend beroep
Iemand met een zittend beroep, bv een tekstschrijver, heeft bij dezelfde situatie, in een separate AOV een maandelijkse premie van €239; dit loopt op naar €339 per maand. In de Doorgaanverzekering bedragen de premies respectievelijk €227 en €322. Een korting van 12 tot 27 euro per maand.

Zorg
Daarnaast krijgt de verzekerde met het zorgverzekeringsdeel een collectiviteitskorting, waardoor de maandelijkse premie voor de basisverzekering uitkomt op 97 euro. Ook op de aanvullende pakketten wordt collectiviteitskorting verleend.

Preventie
Daarnaast benadrukt de Amersfoortse het voordeel dat door de combinatie van AOV- en zorgverzekering de kans op arbeidsongeschiktheid fors vermindert. De verzekeraar zegt met eigen specialisten, bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen, snel preventief te kunnen acteren.

Overdreven
Maar dit voordeel wordt enigszins overdreven. Een verzekeraar kan bij een reguliere AOV behoorlijk snel (preventieve) actie ondernemen. Als verzekerde ben je verplicht om binnen een maand melding te maken van eventuele arbeidsongeschiktheid. Een verzekerde wordt vervolgens snel gebeld door of uitgenodigd bij een verzekeringsarts.

Privacy

Wel is er op het vlak van het delen een informatie een verschil met een reguliere AOV-verzekering. Bij een reguliere AOV-verzekering verleent een verzekerde toestemming aan de verzekeraar om medische informatie op te vragen bij huisarts of specialist maar alleen over de kwaal of aandoening die de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt. Bij de combiverzekering AOV/zorg heeft een verzekerde twee mogelijkheden. Hij kan kiezen voor een ‘gescheiden’ traject, wat betekent dat tussen de AOV en de zorgverzekering geen informatie-uitwisseling plaatsvindt. Hoewel de beide verzekeringen beide onderdeel zijn van hetzelfde bedrijf, stelt ASR dat er in dit verband wettelijke ‘Chinese muren’ staan tussen de twee afdelingen. Daarnaast kan de verzekerde kiezen voor wel uitwisseling van gegevens tussen AOV en zorg. Daarmee verbreedt de verzekerde bewust zijn ‘medische privacy’ naar de medewerkers van de AOV-afdeling. Het is een keuze die een verzekerde weloverwogen zal moeten maken.

 

GEEN REACTIES