Aantal fietsdiefstallen fors gestegen, vooral e-bikes in trek

De afgelopen jaren is er een enorme toename van fietsdiefstallen, vooral van e-bikes. Betere preventiemaatregelen en een professioneel fietsenregister zouden het tij moeten keren.

De cijfers op een rij. In 2020 zijn er 25 miljoen fietsen in Nederland, waarvan 3,1 miljoen e-bikes. Van de nieuw verkochte fietsen is 52 procent een e-bike met een gemiddelde waarde van 2.400 euro. Fietsdiefstal is het meest voorkomende vermogensdelict. In 2019 was er ruim 600 miljoen euro aan schade. Ook in 2021 was er een sterke stijging van het aantal fietsdiefstallen. Zo zijn er 735.000 gestolen fietsen, waarvan 110.000 e-bikes. Die trend heeft zich in 2022 doorgezet.

Ten opzichte van 2020 zijn er in 2021 25 procent meer aangiftes gedaan van e-bike diefstal. Daarbij komt dat de winkelwaarde van de gestolen fietsen flink is gestegen. In 2020 had nog 18 procent van de gestolen fietsen een waarde van boven de tweeduizend euro, in 2022 is dat 61 procent.

De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) – een onafhankelijke stichting die zich inzet om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen, de aangiftebereidheid te verhogen en de economische en sociale schade terug te dringen – wil de aantal fietsdiefstallen een halt toeroepen. Na het belang benadrukken van goede sloten en andere vormen van preventie wil de stichting een professioneel fietsregister in het leven roepen. Geregistreerde fietsen zijn namelijk minder makkelijk verhandelbaar en bovendien, wanneer de fiets is terug gevonden, gemakkelijker terug te brengen bij de eigenaar. Om dit voor elkaar te krijgen en fietsdiefstal tegen te gaan, zouden verzekeraars, politiek, politie en fietseigenaren volgens de stichting goed met elkaar moeten samenwerken.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES