Calcasa over drie decennia Nederlandse huizenmarkt

Calcasa: gemiddeld 175.000 euro overwaarde voor Nederlandse koopwoning

Halverwege 2023 bedraagt de gemiddelde prijs van een Nederlandse koopwoning € 434.000. De waarde ligt daarmee 1,1 procent lager ten opzichte van een kwartaal eerder en 5,6 procent lager vergeleken met een jaar eerder. Dit blijkt uit een onderzoek van Calcasa, een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de geautomatiseerde waardering en geavanceerde statistische analyse van onroerend goed. Door de berekeningen van Calcasa is onder meer een betrouwbare indicatie te geven van de waarde van een woning.

Calcasa heeft met dit onderzoek de ontwikkelingen onderzocht die de huizenmarkt heeft ondergaan in de afgelopen dertig jaar. Dit is volgens de onderzoekers een periode waarin de Nederlandse huizenmarkt voornamelijk bestond uit prijsstijgingen.

De huidige gemiddelde huizenprijs ligt met € 434.000 bijna € 30.000 lager dan de piek van € 463.000 in het derde kwartaal van 2022. De onderzoekers geven aan dat deze daling van 6 procent een verschuiving in de dynamiek benadrukt van de Nederlandse woningmarkt, aangezien de jaren ervoor zich kenmerkten door louter prijsstijgingen. Zo verdubbelde de waarde van een gemiddelde koopwoning tussen 2013 en 2022 van € 224.000 naar € 463.000. Bovendien is de huidige gemiddelde huizenprijs meer dan vijf keer zo hoog is als die van een woning in het begin van de jaren ’90.

De prijzen van woningen in Nederland zijn de afgelopen dertig jaar (naast inflatie) onder meer beïnvloed door de toename van aantal huishoudens, de lage rente en de beperkte beschikbaarheid van bouwgrond. Door deze ontwikkelingen bevindt Nederland zich op dit moment pas in de tweede periode van prijsdalingen in de afgelopen dertig jaar, aldus de onderzoekers. De eerste periode vond plaats in de periode van 2008 tot 2013 en was een gevolg van de wereldwijde financiële crisis. Dit leidde destijds tot een tijdelijke daling van de huizenprijzen en een afname van de vraag. De gemiddelde waarde van een koopwoning in Nederland daalde in die periode met bijna 20 procent.

Het huidige prijsniveau is voorlopig nog niet zo ver gedaald, maar zit op het niveau van eind 2021. Dit is nog altijd 93 procent hoger vergeleken met het moment waarop de prijsstijgingen begonnen in het derde kwartaal van 2013, zo besluiten de onderzoekers.

Bron: Calcasa

GEEN REACTIES