Ruim half miljard voor nieuwbouw en flexwoningen

Calcasa: gemiddeld 175.000 euro overwaarde voor Nederlandse koopwoning

Om stagnerende woningbouwprojecten vlot te trekken, lanceert het kabinet een start-bouwimpuls van minimaal 250 miljoen euro. Daarnaast komt er 300 miljoen euro beschikbaar om de bouw van flexwoningen te stimuleren, zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten.

De in totaal ruim half miljard euro moet bijdragen aan het beperken van de dip in de woningbouw en het versneld realiseren van flexwoningen. De terugval wordt veroorzaakt doordat steeds meer projecten stil vallen stil of vertraging oplopen door de verslechterde economische omstandigheden, zoals hogere rentes en de gestegen bouwkosten.

Het woningtekort is onverminderd groot, te veel mensen hebben moeite om een passende woning te vinden, zo laat het ministerie verder weten. Er moet daarom meer gebouwd worden. Het kabinet zet in op de realisatie van negenhonderdduizend extra woningen tot en met 2030. Deze start-bouwimpuls van 250 miljoen euro moet ervoor zorgen dat gemeenten aanvragen kunnen indienen voor bouwprojecten die nu worden uitgesteld of worden stopgezet door de slechtere economische omstandigheden. Geld dat de komende jaren gereserveerd was voor de Woningbouwimpuls wordt op korte termijn deels voor deze start-bouwimpuls ingezet. Het doel is dat de start-bouwimpuls snel wordt ingezet. Het kabinet komt op korte termijn met een brief met de nadere uitwerking.

Daarnaast zet het kabinet dus ruim 300 miljoen euro in voor flexwoningen, omdat dit de snelste wijze is het aantal woningen te vergroten. Omdat flexwoningen verplaatsbaar zijn ontstaat een flexibele schil in de woningmarkt om te kunnen inspelen op veranderingen. In de komende vier jaar komt de 300 miljoen euro in tranches beschikbaar. Gemeenten kunnen op deze manier rekenen op meerjarige ondersteuning. In mei gaat de volgende tranche van de Regeling Huisvesting Aandachtgroepen open, waar flexwoningen ook voor in aanmerking komen. De eerste tranche van de nieuwe stimuleringsregeling voor flexwoningen volgt na de zomer en is goed voor ongeveer tienduizend flexwoningen. Deze hulp is met name bedoeld voor starters en andere spoedzoekers, waaronder ook statushouders en Oekraïense ontheemden, aldus het ministerie.

Tot slot maakt het kabinet 16 miljoen euro vrij voor het aanpassen van huizen zodat gemeenten statushouders met grote gezinnen (met zeven of meer gezinsleden) eenvoudiger kunnen huisvesten. Ook deze regeling heeft een looptijd van vier jaar.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

GEEN REACTIES