Blog: ‘Grootkapitaal’ domineert top-15 van ranglijst adviseurs

Pixabay

Een top-100 voor verzekerings-, pensioen- en hypotheekadviseurs. Een leuk initiatief, maar welke waarde heeft het voor de branche?

We kenden al de jaarlijkse top-100 van Assurantie Magazine, waarin op basis van verdiende provisie een ranglijst van intermediairskantoren wordt gemaakt. Sinds gisteren is er een ‘mensen-top-100’, waarin de kantoren een gezicht krijgen. Meestal is dit de CEO/directeur of een andere hooggeplaatste medewerker. Officieel heet de lijst ‘top 100 van belangrijkste spelers in de adviesmarkt’.

Volgens de verantwoording van initiatiefnemers Ratinginstituut Financiële Dienstverleners en communicatiebureau Oostdam & Partners, scoor je als kandidaat meer punten naarmate de omzet van je kantoor hoger is en je functieniveau hoger is. Daarnaast draagt een relevante nevenfunctie (zoals bestuurslid van een belangenvereniging) positief bij. Er worden punten afgetrokken, wanneer het betreffende kantoor onderdeel is van een groter geheel, bijvoorbeeld een internationaal bedrijf of een investerings- of participatiemaatschappij.

Dit laatste kan niet voorkomen dat de eerste vijftien adviseurs in de top-100 voor een groot deel via-via werkzaam zijn bij internationale kantoren of investeringsbedrijven. Onder meer Aon Nederland, De Hypotheker, Independer, Voogd & Voogd (2x), Marsh Nederland, Raetsheren, Nedasco en Sucsez Groep maken onderdeel uit van zo’n groter geheel. Bij Schouten Zekerheid is er ‘slechts’ een minderheidsbelang van ASR.

Je kunt je afvragen of dat erg is. Als je veel geld achter je hebt, heb je meer marktmogelijkheden (bv het overnemen van andere intermediairs) en is de kans groter dat je een belangrijke marktpartij bent of wordt. De CEO is dan automatisch ook belangrijker. Maar het maakt een dergelijke persoon niet automatisch tot een goede klantadviseur, het lijkt me eerder een behendig tacticus die zich staande kan houden in grotere entiteiten en met ‘rendementseisen van boven’.

Op zichzelf past dit bij de naam van de lijst (‘belangrijke speler’), maar het gaat wel voorbij aan echte adviseurszaken als klantbelang, innovatie en dergelijke. Je kunt hier tegen in brengen dat de directeur eindverantwoordelijk is voor dit soort onderwerpen. Maar managementvaardigheden zijn dan nuttiger dan advieskwaliteiten.

Conclusie: leuk initiatief maar kijk nog eens goed naar de criteria.

 

GEEN REACTIES