Belangrijke wijzigingen Sanctiewet protocol

Verzekeraars & Makelaars
De Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs laat weten dat het Sanctiewetprotocol is geüpdatet waarbij onder andere is gezocht, binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt, naar verbeteringen voor de markt. Met het gewijzigde protocol wordt gestreefd de kosten en werkdruk, die verband houden met het naleven van de Sanctiewetgeving, binnen de sector te verlagen.

Zoals bekend regelt het Sanctiewetprotocol de taakverdeling tussen verzekeraars en makelaars voor het uitvoeren van het cliëntenonderzoek (CDD-controles), uitbetaling aan derden en het risico onderzoek (TDD-controles).

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van het Sanctiewetprotocol zijn:

Invoering van een drempelbedrag waarbij in bepaalde gevallen een uitbetalingsonderzoek achterwege kan blijven.
Verlenging van de periode van hergebruik voor de CDD van één naar twee jaar
Wijziging in het offertetraject (opnemen van een opschortende voorwaarde)
Het Sanctiewetprotocol versie 2.1 is beschikbaar via de website van VNAB.

Toetsingsdocument Sanctieplatform *)
In het Toetsingsdocument Sanctieplatform beschrijft Kennedy Van der Laan hun interpretatie van de Sanctiewetgeving voor de Nederlandse schadeverzekeringsbranche en de praktische toepassing daarvan binnen het Sanctieplatform. Dit toetsingsdocument ziet uitsluitend toe op de interpretatie en praktische toepassing voor wat betreft de EU en Nederlandse Sanctiewetgeving. Dit document is een vereenvoudigde weergave van het validatiedocument dat met De Nederlandsche Bank (DNB) is gedeeld en besproken.

Het Toetsingsdocument Sanctieplatform is beschikbaar via de website van de VNAB.

*) Over het Sanctieplatform
Het VNAB Sanctieplatform is het enige platform dat de uitvoering van CDD-controles en TDD-controles van de EU- en US-verordeningen volledig ondersteunt. Het platform is web-based en bruikbaar voor zowel coassurantie, volmacht als provinciale posten en toegankelijk voor zowel leden als niet leden van de VNAB.

GEEN REACTIES