ASR wint zaak van Woekerpolis.nl

ASR wint zaak van Woekerpolis.nl
© Pixabay

Vereniging Woekerpolis.nl heeft een rechtszaak over beleggingsverzekeringen en spaarkasovereenkomsten die zij had aangespannen tegen verzekeraar ASR, verloren. De rechter stelde ASR op bijna alle punten in het gelijk.

Het gaat om de producten ABC-Spaarplan en Waerdye, waartegen ook al de stichting Woekerpolisclaim en de inmiddels opgeheven Stichting Verliespolis tegen in actie kwamen. Vereniging Woekerpolis.nl verwijt ASR onvolledige voorlichting over specifieke risico’s en te hoge administratiekosten.

Woekerpolis spreekt onder meer over het ‘crashrisico’ (het risico dat, ook als de rendementen op zich niet tegenvallen, het resultaat toch minder is dan verwacht als gevolg van koersschommelingen, in combinatie met het periodiek inleggen) en het ‘Fata Morgana-effect’ (het verschil tussen de berekende waarde met een constant stijgingspercentage en het resultaat van de werkelijke koersstijgingen en -dalingen). Daarnaast had ASR de verzekerden moeten wijzen op het ‘hefboom- en inteereffect’.

De rechtbank Midden Nederland is het hier echter niet mee eens. ASR had weliswaar een bijzondere (zorg)plicht jegens haar klanten om hen te informeren over de risico’s verbonden aan beleggingsverzekeringen, maar de rechtbank stelt niet vast dat ASR deze zorgplicht heeft geschonden. Voorlichting over genoemde specifieke risico’s was niet vereist.

De rechtbank stelt in haar vonnis alleen vast dat ASR te veel administratiekosten in rekening heeft gebracht bij het ABC Spaarplan bij polissen met een hoog-laag constructie. Woekerpolis.nl wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten à € 2.791,00.

GEEN REACTIES