Nieuwe verkeerswet vergroot reikwijdte ‘roekeloos rijgedrag’

copyright Pixabay

De rechter kan straks makkelijker een automobilist roekeloos rijgedrag ten laste leggen. Wat betekent dit voor de WA-verzekering?

Het is een bekende term in de WA-polis: wanneer er sprake is van roekeloos rijgedrag is dit in veel gevallen een reden voor uitsluiting. In de juridische praktijk bleek echter dat deze term maar weinig in een veroordeling door de rechter werd gebruikt. Door uitspraken van de Hoge Raad bleef de reikwijdte beperkt tot zogeheten ‘kat- en muisspellen’, snelheidswedstrijden en vluchtpogingen. De nieuwe verkeerswet, die vorig jaar november door de Minister van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer is gestuurd, brengt hier verandering in.

Verruiming
In de wet wordt de term ‘zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen’ gekoppeld aan het bestaande begrip roekeloosheid. Concreet betekent dit dat de reikwijdte van ‘roekeloosheid’ wordt verruimd naar ‘zeer gevaarlijk rijgedrag’. Wel moet er dan sprake zijn van een ongeluk met zwaar letsel of dodelijke afloop. In de wet worden enkele voorbeelden genoemd:
– wanneer iemand zonder rekening te houden met andere weggebruikers (veel) te hard rijdt bij gevaarlijke kruisingen, terwijl daarvan levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel voor een ander is te duchten voor een ander.
– wanneer een automobilist onder invloed van ruim boven de toegestane hoeveelheid alcohol slingerend over de weg rijdt met een ruime overschrijding van de maximumsnelheid en daarbij onvoldoende rechts houdt.

Mobiele telefoon
Daarnaast pakt de wet gevaarlijk gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer strenger aan. Behalve hogere straffen wordt het mobiele telefoongebruik tijdens het rijden nu ook expliciet genoemd bij de categorie ‘zeer gevaarlijk rijgedrag’. Ook kan de rechter met de nieuwe wet een automobilist roekeloos rijgedrag ten laste leggen.

Verzekeraars
Het is uiteraard afwachten wat de Tweede en Eerste Kamer van de wet gaan vinden, maar het is waarschijnlijk dat de wet gevolgen gaat hebben voor motorrijtuigenverzekeringen. Woordvoerder Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars geeft desgevraagd aan dat het Verbond de gevolgen van de wet ‘aan het onderzoeken is’. Het lijkt echter niet onlogisch te veronderstellen dat verzekeraars in de WA-polis met de wetswijziging meegaan.  Van Elferen hecht er aan te stellen dat een verzekeraar altijd uitkeert aan het ‘derde’ slachtoffer van een ongeval door gevaarlijk of roekeloos rijgedrag. Wanneer daar sprake van is, wordt dan vervolgens de schade op de verzekerde verhaald. Bij cascoschade kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren aan de verzekerde.

Voorwaarden
Daarnaast hebben individuele verzekeraars de vrijheid om zelf aanvullende voorwaarden omtrent roekeloosheid op te nemen, aldus Van Elferen. ‘Daarover mogen vanwege de mededingingswet geen gezamenlijke afspraken worden gemaakt.’ Dat is ook van toepassing op eventuele voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de mobiele telefoon door een bestuurder. Op dit moment wordt laatstgenoemde nog nauwelijks op een autoverzekering expliciet genoemd. Overigens is het volgens Van Elferen voor verzekeraars erg lastig om te bewijslast te verzamelen omdat ze geen inzage hebben in mobiele gegevens. ‘Het kan dus alleen geconstateerd worden op basis van een proces-verbaal van de politie. De politie is natuurlijk lang niet bij elk ongeval betrokken.’

GEEN REACTIES