“Gedekt of niet gedekt? ” Is that not the question”

De Engelse krant “Mail on Sunday” onthulde dezer dagen dat voetbalmakelaars zich – voorafgaande aan de deal – mogelijk schuldig hebben gemaakt aan prijsopdrijving. Verzekeraars blijven op de achtergrond.
Zie ook : Financiële tragedie sleept zich voort

Volgens bronnen van de krant heeft Cardiff City via advocaten contact opgenomen met andere Premier League clubs om vast te stellen of zij eigenlijk wel verplicht is de transfersom van 20 miljoen euro aan Nantes te betalen.

Prijsopdrijving
Zij willen weten over welke informatie zij beschikken met betrekking tot de verkoop van Sala. Het gaat dan om informatie over de gang van zaken voorafgaande aan de deal met Nantes.

Correspondentie
Uit correspondentie die afkomstig van advocaten van Cardiff blijkt dat men betwijfelt of hun opdrachtgever uberhaupt een koopsom verschuldigd is en zo ja, of deze wel zo hoog moet zijn als de afgesproken 20 miljoen Euro.

Leiding in Argentinië 
De correspondentie kwam boven water nadat Neil Warmoch en Ken Choo van de club waren afgereisd naar Argentinië in verband met de uitvaart van de sterspeler.
Cardiff City bevestigde zaterdag jl. het bestaan van de brieven die zijn verzonden aan clubs zoals Everton FC, West Ham, Crystal Palace, Fulham en de Wolves.

Cardiff City besloot de andere clubs te benaderen omdat voetbalmakelaar McKay de sterspeler per email had doen geloven dat ook zij belangstelling hadden hem aan te kopen.

Volgens de “Mail on Sunday” is Sala niet de eerste speler die verkocht is nadat diens prijs kunstmatig is opgedreven.
“Dit is een van de oudste trucs in de wereld van de voetbalmakelaars.” Zo stelt de krant.

Onderste steen moet boven komen
De directie van de club wenst een diepgravend onderzoek naar de handel en wandel van de tussenpersonen die betrokken waren bij deze deal.
Zo wil men antwoord krijgen op de vraag hoeveel dat er waren en wat zij daarmee hebben opgestreken.

(red) De aap komt uit de mouw
Als de schade gewoon gedekt is onder de door Cardiff afgesloten polis, dan heeft Cardiff toch geen enkel belang bij het traineren van de betaling van de overeengekomen koopsom van 20 miljoen Euro !
Klaarblijkelijk is er van alles mis met de door Cardiff afgesloten verzekeringspropositie.
En kat in het nauw maakt rare sprongen.

GEEN REACTIES