AOV: zelfstandige dekt burn-out minder vaak af

Het aantal aanvragen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) door zelfstandigen met een dekking tegen psychische klachten, zoals een burn-out, is de afgelopen drie jaar afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar TAF Verzekeringen op basis van eigen data.

Drie jaar geleden, eind 2020, sloten zelfstandigen de optie dekking tegen psychische klachten nog in bijna zestig procent van de gevallen af, melden de onderzoekers. Nu geldt dat nog voor minder dan de helft van alle aanvragen, terwijl het aantal burn-outklachten in Nederland juist toeneemt.

De onderzoekers denken dat de afname van de dekking tegen psychische klachten bij AOV een gevolg is van de sterke inflatie van de afgelopen twee kalenderjaren. Hierdoor zou bij ondernemers de angst zijn ontstaan dat zij hun lasten niet meer kunnen betalen. De onderzoekers merken daarover op dat deze tendens vaker waarneembaar is: in tijden van economische onzekerheid wordt bespaard op verzekeren, terwijl de kans op tegenslag juist toeneemt.

Het onderzoek laat verder zien dat vrouwen veel vaker dan mannen een aanvraag doen inclusief dekking tegen psychische aandoeningen. Het aantal dat hier verhoudingsgewijs voor kiest, is sinds medio 2020 structureel hoger dan bij mannen, zo hebben de onderzoekers geanalyseerd. Dit komt volgens de onderzoekers overeen met de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2022. Die gaven aan dat van de 1,6 Nederlandse werknemers met psychische klachten, zoals een burn-out, meer vrouwen dan mannen hiervan last hebben.

Wat het onderzoek ten slotte duidelijk maakt is dat er een verband bestaat tussen de hoogte van de leeftijdscategorie en het bijsluiten van de psychische dekking. Hoe ouder de ondernemer is, hoe vaker die optie namelijk wordt geschrapt. Vanaf de leeftijd van 47 jaar is volgens de onderzoekers een omslagpunt zichtbaar. Vanaf dat levensjaar is het aantal aanvragen van AOV zonder psychische dekking verhoudingsgewijs groter dan het aantal waar dit wel is bijgesloten.

Bron: TAF Verzekeringen

GEEN REACTIES