AFM: transparantieregels duurzaamheid moeten beter toegepast worden

AFM: transparantieregels duurzaamheid moeten beter toegepast worden

Geen enkele organisatie ontkomt meer aan verduurzaming, dus ook de AFM is er druk mee. Per 1 januari 2023 krijgt de financiële sector te maken met aangescherpte transparantieregels met betrekking tot duurzaamheidsinformatie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) deed alvast onderzoek naar de naleving van de regels zoals die nu al gelden. De conclusie is dat de sector wel al in actie is gekomen om te voldoen aan de eisen, maar dat er ook nog werk aan de winkel is. Het moet begrijpelijker en concreter, aldus de AFM.

Begrijpelijker en concreter

Onderzoeken van de AFM naar de toepassing van de transparantieregels hebben uitgewezen dat banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders, beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen wel al duurzaamheidsinformatie geven. Het kan echter begrijpelijker en concreter. De grotere organisaties doen het daarbij vaak beter dan de kleinere. “Organisaties kunnen vaak nog niet aangeven of ze beleggen in activiteiten in lijn met de Taxonomie; dit is de Europese definitie van wat als groen kwalificeert”, aldus de AFM.

Groen pensioen en beleggen

Inmiddels heeft 93% van de pensioendeelnemers een regeling die duurzame kenmerken promoot. Er is echter bij geen enkel pensioenfonds een regeling te vinden die een positieve impact op de eerste plaats zet.

Ook de beheerders van beleggingsfondsen zijn druk bezig geweest met hun duurzaamheidsinformatie. Uit eerder onderzoek van de AFM bleek dat veel fondsen zich als ‘te duurzaam’ presenteerden. Inmiddels hebben meerdere beheerders hun duurzaamheidsinformatie aangepast. Hun fondsen hebben nu een minder groene classificatie. De AFM denkt dat het nu duidelijker is hoe de beheerders de classificatie moeten toepassen.

Nieuwe regelgeving per 1 januari 2023

Als per 1 januari 2023 de nieuwe vereisten aan de informatieverstrekking gaan gelden, zal duidelijker worden wat precies de verwachtingen zijn. De sector zal daarvoor hard aan het werk moeten. Op dit moment wordt nog niet aan de huidige vereisten voldaan. De AFM hoopt dat de inzichten uit de onderzoeken hierbij kunnen helpen.

Het doel van de regelgeving, die is vastgelegd in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is om consumenten inzicht te geven in hoe groen producten of organisaties echt zijn. Daardoor kunnen ze keuzes maken die passen bij hun eigen wensen op het gebied van duurzaamheid. Verder moeten bedrijven informatie geven over wat duurzaamheidsrisico’s zoals overstromingen en CO2-beprijzing betekenen voor het rendement van de investering.

Bron: AFM

GEEN REACTIES