Adfiz Zakelijk Platform: ‘Bundel moeilijk verzekerbare risico’s’

Om te voorkomen dat individuele mkb-bedrijven door hun risicoprofiel buiten de boot vallen bij verzekeraars, zou je deze risicogevallen met elkaar kunnen samenvoegen en vervolgens gebundeld kunnen aanbieden op de markt.

Dat was één van de suggesties die werden gedaan op het drukbezochte Zakelijk Platform van intermediairsorganisatie Adfiz. Het platform, dat dit jaar plaatsvond in Maarssen, had als hoofdthema de moeilijk of niet (meer) verzekerbare risico’s.

Onbegrip
Ongeveer een jaar geleden kwam de eerste bulk aan signalen binnen, vertelde Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn welkomstwoord. Vanaf dat moment heeft de branchevereniging het onderwerp in de verzekeringssector geagendeerd en is richting politiek en verzekeraars een krachtige lobby gestart. In het bijzonder de abrupte aanpassingen of zelfs opzegging van de polis door verzekeraars, zette veel kwaad bloed bij bedrijven en stuitte op onbegrip bij het intermediair. Adfiz pleit er in dit verband voor dat verzekeraars klanten en tussenpersonen meer tijd geven. Daarnaast riep Wiertsema verzekeraars op om zich ook op het vlak van moeilijke risico’s verantwoordelijk op te stellen en niet zomaar rücksichtsloos een portefeuille de rug toe te keren. Waarom communiceren verzekeraars niet tijdig wat hun problemen zijn !
Ter stimulering roept Adfiz bij de jaarlijkse uitreiking van de Prestatie-awards een nieuwe prijs in het leven voor verzekeraars die de beste initiatieven neemt. Daarnaast zou de AFM bij dit onderwerp een rol moeten spelen, vindt Wiertsema.

Maak efficient Kennis met Lloyd's
Ralph van Helden, Rotterdam (Wettelijk vertegenwoordiger van Lloyd’s of London in de Benelux)

Buitenlandse dekking
Welke oplossingen kunnen er in de markt zelf worden gevonden? Daarover bogen zich in het plenaire deel van het congres drie sprekers. Zo gaf Ralph van Helden, directeur van Lloyd’s Benelux, aan dat er voor een aantal lastige risico’s via de marktplaats van Lloyd’s bij buitenlandse partijen dekking is of kan worden gevonden. Het gaat dan onder meer om verzuimpolissen, verzekeringen die het risico van overstroming dekken en om risico’s in de agrarische sector. Bij laatstgenoemde bieden er inmiddels twee buitenlandse partijen capaciteit en zitten er nog twee in de pijplijn. Samen met de in Nederland aanwezige tekencapaciteit zou dat voor de agrarische sector voldoende kunnen zijn, aldus Van Helden. Daarnaast verwacht Van Helden dat vanaf begin volgend jaar er via Lloyd’s extra capaciteit beschikbaar komt voor de sector van afvalverwerking. Tot slot wordt er momenteel nagedacht over buitenlandse dekking voor autoverzekeringen maar volgens Van Helden tonen Lloyd’s-partijen zich daarover ‘vooralsnog huiverig’.

Bundeling risico’s
Voor wat betreft de Nederlandse markt kan het bundelen van risico’s een oplossingsrichting zijn, betoogde Jeroen Everling van beursmakelaar Willis Towers Watson. Voor kleine en middelgrote bedrijven is de coassurantiemarkt meestal niet geschikt maar om op deze markt toch dekking te vinden is het derhalve een mogelijkheid om de risico’s van de afzonderlijke bedrijven te groeperen. Zo ontstaat een groter premievolume en kan een makelaar het makkelijker op de markt plaatsen. Daarvoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar, aldus Everling. Zo kunnen complete verzekeringsportefeuilles worden gebundeld door het oprichten van een speciale volmacht of van een zogeheten faciliteit. Door layering toe te passen, kunnen ook zaken van aanzienlijke verzekerde omvang worden ondergebracht. Ook met behulp van een affinity kan dit plaatsvinden, bijvoorbeeld voor een specifieke branche. Everling noemde als voorbeeld een groep ZZP-ers die werkzaam zijn in de installatietechniek. Daarnaast kunnen makelaars in samenwerking met tussenpersonen klanten met moeilijke risico’s bundelen. Everling waarschuwde dat dit ‘bundelen’ tijd kost (minimaal een half jaar) en dat intermediairs dan ook tijdig met hun klanten in overleg moeten treden over de betreffende polissen.

Preventie
Behalve bovengenoemde oplossingen kun je natuurlijk ook proberen een onverzekerbaar risico beter verzekerbaar te maken door de schadefrequentie en de schadeomvang te verminderen. Preventie is daar het toverwoord, stelde Jurjen Burghgraef van Burghgraef Van Tiel & Partners. In zijn bijdrage ging hij in dit verband in op sectoren als recycling en afvalverwerking, pluimvee- en varkenshouders, vleesverwerkers en garages. Een belangrijke oorzaak van brand is volgens Burghgraef dat stallen en bedrijfspanden zijn gebouwd volgens het Bouwbesluit, en deze minimale eisen zijn ronduit gevaarlijk voor het veroorzaken van brand. Daarnaast is in de afvalbranche ‘broei’ een veelvoorkomende brandoorzaak. Burghgraef toonde aan de hand van, soms confronterende, foto’s aan dat sommige afvalverwerkers wel erg onvoorzichtig omgaan met opslag en verwerking en op welke manier het veiliger kan.

Discussie
In de discussie met de zaal kwam onder meer naar voren dat behalve verzekeraars ook makelaars;
gevolmachtigden;
en tussenpersonen;
eens in de spiegel zouden moeten kijken over hun rol bij dit onderwerp.
Er zijn makelaars,  gevolmachtigden en zelfs intermediairs die meewerken bij het aanbieden van bodemprijzen waardoor een portefeuille bijna niet meer winstgevend kan zijn.
Bij het minste of geringste zal een verzekeraar dan vervolgens de voorwaarden veranderen of zo’n portefeuille beëindigen.

Daarnaast ontbreekt het bij makelaars regelmatig aan de wil om samen op te trekken met intermediairs.

Hans van Ommen

mm
m
Kennis delen
Hans van Ommen – voormalig dga van Beursmakelaar Eurolloyd (v/h Lugt Sobbe) – riep het intermediair op om elkaar het licht in de ogen te gunnen. “Als gedegen vakbroeders  de koppen bij elkaar steken om zelf producten te maken die zij vervolgens via een centrale administrateur via alle intermediairs aanbieden, ben je preventief aan de slag“.
Dan krijg je ook greep op :
– de samenstelling van het pakket;
– de gedekte gevaren;
– en zie je tijdig het schadeverloop.
Er zijn altijd verzekeraars te vinden die bereid zijn om te participeren in een gedegen product dat correct getarifeerd is.

GEEN REACTIES