Adfiz vraagt aandacht voor positie MKB bij regeldruk

Adfiz vraagt aandacht voor positie MKB bij regeldruk
© Mohamed Hassan, Pixabay

Er komt een permanent Adviescollege dat de overheid adviseert over regeldruk, bijvoorbeeld de gevolgen van overheidsregels op de administratieve lasten van bedrijven. Brancheorganisatie Adfiz reageert positief, maar plaatst kanttekeningen bij de positie van het midden- en kleinbedrijf.

Al sinds 2000 bestaat er een college dat de overheid adviseert over het beperken van regeldruk van nieuwe en bestaande regelgeving. Het college wil daarmee bijdragen aan een samenleving waarin de overheid haar doelen verwezenlijkt en tegelijkertijd bedrijven en burgers zo min mogelijk door regels worden belemmerd. Het college adviseert landelijke en lokale overheden en ook uitvoeringsorganisaties en toezichthouders.

Dit college had steeds een tijdelijke status. Onder druk van de politiek wordt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) nu permanent. De internetconsultatie sloot deze week.

Ook Europese regelgeving

Brancheorganisatie Adfiz heeft positief gereageerd. Adviseur Ludger de Bruijn van Adfiz is vooral verheugd dat het ATR nu ook Europese regelgeving kan toetsen op regeldruk. Maar “de armslag van het Adviescollege moet voldoende zijn om het verschil te maken”, waarschuwt hij.

Het Adviescollege mag wat hem betreft explicieter kijken naar de functionaliteit en uitvoering van regelgeving voor ondernemingen met een MKB-profiel – zoals 90% van de onafhankelijk financieel adviseurs. Wanneer alleen de gevolgen van regels bekeken worden op sectorniveau, zullen vooral de belangen van de grote financiële instellingen de boventoon voeren, is de gedachte.

“Op individueel ondernemingsniveau bij bedrijven met een MKB-profiel is al snel sprake van substantiële regeldrukeffecten en relatief lage baten. Dat komt door de hoeveelheid en snelheid van de veranderingen in financiële regelgeving en door de vormgeving van regelgeving die vaak niet aansluit op de praktijk van de MKB-onderneming, en daardoor niet werkbaar is”, schrijft hij.

De Bruijn verzoekt dan ook het adviescollege “bij de beoordeling van regelgeving standaard de functionaliteit van de regelgeving en de uitvoering daarvan voor ondernemingen met een MKB-profiel mee te nemen”.

Proportionaliteit

Verder vraagt De Bruijn aandacht voor de proportionaliteit van de regelgeving: “De sector voor financieel advies wordt belast met steeds meer regels die matig of niet aansluiten bij haar adviesactiviteiten en MKB-profiel. Effecten van regelgeving krijgen geen tijd zich te bewijzen, nut en noodzaak worden vaak onvoldoende onderbouwd, bij de uitvoerbaarheid worden steeds vaker vraagtekens gesteld en de regeldruk wordt onderschat. Daarmee blijft regelgeving op het niveau van one size fits all en dat is schadelijk voor ondernemingen met een MKB-profiel. Investeringen en innovaties kunnen erdoor afgeremd worden.”

Het wetsvoorstel gaat na verwerking van de reacties naar de Tweede Kamer.

Bron: Adfiz

GEEN REACTIES