Acute woningnood wel degelijk oplosbaar

https://www.veersekreek.nl/woningen/
https://www.veersekreek.nl/woningen/

Nieuw project in aanbouw : LINK
D

DD

D
D

D
D
D
D

D
D
Nederland kampt met een groot tekort aan woningen.

– Doorstroom komt maar niet op gang
– Bewonen van recreatiewoningen is verboden
– Steden zijn slachtoffer van speculanten en witwassers
– Nodeloze langdurige leegstand
– Stikstof-problematiek
– Tekort aan arbeidskrachten
– Tekort aan bouwmaterialen
– Trage verwerking van bouwvergunningen
– Een tekort aan bouwlocaties
– Aansluiting op Elektriciteit

Al deze zaken veroorzaken het tekort aan woningen.

1) Bevordering van doorstroming
Honderdduizenden (alleenstaande) ouderen blijven maar wonen in woonhuizen die gebouwd zijn voor gezinnen.
Verhuizen zij naar een kleinere woning, dan is 10% overdrachtsbelasting verschuldigd.
En als gevolg van de verhuizing, willen zij hun eigen woning verkopen.
En dan is wederom 10% overdrachtsbelasting verschuldigd.
Met andere woorden : in praktische zin belast de overheid deze transactie dubbel.
Wil je de doorstroming bevorderen, dan zouden kopers geen overdrachtsbelasting
verschuldigd moeten zijn als de verkoper aantoonbaar is verhuisd naar een kleinere
woning.
Het betalen van overdrachtsbelasting is geen investering, maar weggegooid geld.
Dat zie je de komende jaren niet terug in waardestijging vanwege inflatie.

2) Wonen in een recreatiewoning
In Nederland zijn talloze bungalowparken met woningen waarin de eigenaren volgaarne
zouden willen wonen. Maar Gemeenten staan dat niet toe. Met als gevolg dat deze woningen meer dan 50% van het jaar nodeloos leeg staan. Met name in de herfst en de winter, want dan is daar niemand om een praatje mee te maken.

In parken die professioneel gebouwd zijn, staan doorgaans riante, geïsoleerde woningen  voorzien van badkamer en toilet en doorgaans beschikt iedere woning over één of twee parkeerplaatsen.
Wanneer geschikt voor permanente bewoning?
Indien de recreatiewoning:
– is aangesloten op de openbare waterleiding;
– is gelegen aan adequate bestrating zodat politie, ambulance en brandweer zo nodig Dkunnen optreden;
– is voorzien van een adequate verwarming;
Dan zou het permanent bewonen moeten worden toegestaan aan eigenaren die een andere (huur of koop-) woning achterlaten en zich inschrijven in de gemeente waar de recreatiewoning staat.
Verkopen zij de recreatiewoning of wordt de tenaamstelling gewijzigd, dan is permanente bewoning uitsluitend toegestaan, mits de nieuwe eigenaar aantoonbaar zijn huidige woning verkoopt of de huur beëindigt en zich laat inschrijven in de gemeente waar de recreatiewoning staat.
Zoals in het dorpje Burgum, villapark Zwartkruis (LINK)
Wie wil hier nu niet permanent wonen?

Momenteel staan tienduizenden woningen nodeloos leeg in de lente en de zomer, omdat de eigenaren dan genieten van hun kleine huis aan het water of in het bos.
Al deze mensen worden dus nodeloos op dubbele kosten gejaagd, want zij bezitten twee woningen.

3) Nodeloze leegstand bestrijden in de steden
Overal in Nederlands staan woningen nodeloos leeg in stedelijke gebieden. De eigenaar kiest bewust voor leegstand.
Of hij weigert te verhuren in verband met langdurige opname in een verpleegtehuis.
Wij schreven over dit onderwerp al eerder een open brief aan Minister Olongren: LINK

De bewuste woning is direct na onze publicatie afgebouwd en voorzien van een mooie tuin, vitrages voor de ramen maar staat nog steeds leeg.
Rijp voor weer 25 jaren leegstand! Daar snapt toch niemand iets van?
Oplosbaar!
Dergelijke zaken zijn natuurlijk fnuikend voor de woningnood. Het zou aanbeveling verdienen als de Gemeentelijke administraties  eens een lijst zouden produceren waarop alle adressen staan waar iemand is ingeschreven als bewoner.

Vervolgens is het voor de BOA’s een klein kunstje vast te stellen of en zo ja welke woningen wel bestaan, maar niet op de lijst zijn vermeld.
D
D

Boa’s kunnen de klus gewoon op het Gemeentehuis klaren door de straten te controleren aan de hand van Google Earth.
En twijfelen zij over hun woningtelling, dan kunnen zij tijdens hun wandelingen heel eenvoudig vaststellen of een nummer ontbreekt in de huizenrij.

Woning-plakkers
Alleen al het aantal alleenwonende mannen van 65 jaar en ouder groeit in de komende jaren naar verwachting van 260 duizend naar 650 duizend. En die wonen doorgaans in een gezinswoning.

Toekomstige leegstand
Al die woningen komen dus leeg in de komende 10 tot 15 jaar. Tegen die tijd zullen de meesten vast wel zijn overleden.

Hoe nu verder met recreatiewoningen?
Zo er sprake is van een overschot aan woningen tegen die tijd, kan altijd nog besloten
worden dat een recreatiewoning niet meer permanent mag worden bewoond vanaf verkoop door de eigenaar/huurder.

4) Steden vrijwaren voor bezit door speculanten
In vrijwel alle gemeenten is sprake van woningbezit door buitenlanders die zo hun geld
stallen en maar af ten toe komen kijken of de staat van onderhoud nog goed is.
Ook deze woningen staan doorgaans het grootste deel van het jaar leeg.
Dat kunnen de BOA’s spoedig ontdekken.
Oplossing:
Een snelle wetgeving kan de eigenaren duidelijk maken dat zij ofwel zich daar moeten laten inschrijven, danwel de woning moeten aanbieden op de woningmarkt.

De problematiek veroorzaakt door:
5) Stikstof-problematiek
6) Tekort aan arbeidskrachten
7) Tekort aan bouwmaterialen
8) Trage verwerking van bouwvergunningen
9) Een tekort aan bouwlocaties
10) Aansluiting op Elektriciteit
is zo omvangrijk, dat niemand kan verwachten dat willekeurig welk kabinet in staat is
de woningbouw snel te doen opleven.

Onze hoop is dat de griffier of de afdeling persvoorlichting de link naar deze publicatie wil doorzenden aan de fractieleden die de woningnood in hun portefeuille hebben.
Anders was dit wederom paarlen voor de zwijnen.

Fractiemedewerker de heer Eaisaouiyen Mustapha was de enige die n.a.v. onze oproep heeft gereageerd. Een droef dieptepunt in de politiek, als je bedenkt dat 149 kamerleden niet eens de moeite hebben genomen daarvan kennis te nemen.

GEEN REACTIES