ABN AMRO boekt hoogste winst in jaren

ABN AMRO boekt hoogste winst in jaren

Net als andere banken profiteerde ABN AMRO in 2023 van de stijgende rente. De netto rentebaten over het hele jaar stegen naar EUR 6,3 miljard. De nettowinst bedroeg EUR 2,7 miljard, de hoogste winst in jaren.

Alle bedrijfsonderdelen leverden betere resultaten. Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 12,2% (in het vierde kwartaal was dit 9,5%). Daarnaast leverde het vrijvallen van voorzieningen op kredieten van EUR 83 miljoen in Q4 een bijdrage aan de winst.

‘Bijdrage aan financiële stabiliteit’

De laatste tijd liggen banken onder vuur om hun lage spaarrentes en hoge verdiensten voor aandeelhouders. Wellicht wilde CEO Robbert Swaak deze kritiek pareren toen hij zei: “Een gezonde winst is van essentieel belang voor het vertrouwen in banken en draagt zo bij aan financiële stabiliteit.”

Wel lag in het vierde kwartaal de nettowinst iets lager, op EUR 545 miljoen. De kosten zijn in dat kwartaal ook gestegen: voor verdere digitalisering en voor sustainable finance regulation. Swaak verwacht dat deze kosten ook in 2024 hoog zullen blijven, op circa EUR 5,3 miljard.

Hypotheken

Het marktaandeel van nieuwe productie in hypotheken daalde het laatste kwartaal van 15 naar 14%. Eind 2022 bedroeg dit nog 16%. De bank noemt als oorzaak de sterke concurrentie op de hypotheekmarkt. Het bedrag aan uitstaande hypotheken steeg een fractie en schommelt rond de 151 miljoen euro.

Inkoop eigen aandelen

Swaak kondigde verder een nieuwe inkoop van eigen aandelen aan van EUR 500 miljoen. Daarvan gaat 200 miljoen naar de Staat, die nog 40% bezit. Voor dit jaar verwacht Swaak dat de netto rentebaten grotendeels in lijn met 2023 zullen liggen. De doelstelling voor 2026 is een rendement op het eigen vermogen van 9-10%.

Bron: ABN AMRO

GEEN REACTIES