Economische groei in vierde kwartaal 2023

Het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2023 is met 0,3 procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. De groei volgt op drie achtereenvolgende kwartalen waarin het bbp daalde. De toename van het bbp in het vierde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens. Dit blijkt een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nu beschikbare gegevens.

Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste voorlopige groeicijfer van de economie voor 2023 bekend. Het bbp is volgens de onderzoekers van het CBS vorig jaar met 0,1 procent gegroeid. De consumptie door de overheid en de investeringen in vaste activa leverden de grootste positieve bijdrage.

De consumptie door huishoudens steeg in het vierde kwartaal van 2023 met 1,8 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Consumenten gaven, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, meer uit aan duurzame goederen, diensten en overige goederen. Aan voedingsmiddelen hebben ze minder besteed.

De Nederlandse economische groei was in het vierde kwartaal groter dan gemiddeld in de 27 landen van de Europese Unie (0,0 procent). In België groeide de economie met 0,4 procent, terwijl het bbp in Frankrijk gelijk bleef. In Duitsland, de grootste economie van de EU, kromp het bbp met 0,3 procent. In de grootste economie van de wereld, de VS, groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,8 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

Bron: CBS

GEEN REACTIES