Aantal tijdelijke woningen met vergunning in 2023 gestegen

CBS

Bijna 4.200 tijdelijke woningen hebben in 2023 een vergunning gekregen, een stijging van 28 procent ten opzichte van 2022. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Tijdelijke woningen

De onderzoekers lichten toe dat ‘tijdelijke woningen’ woningen zijn die voor een bepaalde tijd (vaak maximaal tien jaar) op een tijdelijke locatie mogen worden gebouwd óf voldoen aan de definitie volgens het bouwbesluit. Tijdelijke woningen kunnen als nieuwe woningen worden gebouwd, of ze kunnen door verbouw ontstaan, bijvoorbeeld door een tijdelijke transformatie van een kantoorpand naar appartementen.

Indicatie voor toekomst

Het aantal vergunde woningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening voor een reguliere woning is ongeveer twee jaar. Voor tijdelijke woningen kan de doorlooptijd korter zijn, omdat tijdelijke woningbouw aan minder strikte regels hoeft te voldoen.

Meestal nieuwbouwwoningen

Tot slot laten de onderzoekers weten dat in de afgelopen vijf jaar voor ruim 14.600 tijdelijke woningen een vergunning is afgegeven. In de meeste gevallen gaat het om nieuwbouw.

Bron: CBS

GEEN REACTIES