BREXIT vergt vele scenario’s

Bron : Global Re

Door Richard Pryce, CEO Europese operaties bij verzekeraar QBE.

Introductie :
QBE Insurance Group is – mondiaal bezien – één van de 20 grootste verzekeraars- en herverzekeraars. QBE is actief op alle belangrijke verzekeringsmarkten ter wereld.
Zij heeft haar hoofdkwartier in Australië en is derhalve geregistreerd bij de Australische Autoriteiten.
Bij QBE werken meer dan 14.700 mensen in 37 landen.

Meerdere scenario’s een vereiste
In zijn publicatie schrijft Richard over de gevolgen die de Brexit heeft voor verzekeraars en hun cliënten. Hij verdiepte zich al eerder in de mogelijke gevolgen van een Brexit, maar toen was nog niet bekend  wat de uitslag van het referendum zou zijn.
In April van dit jaar hield hij risicomanagers voor zich goed voor te bereiden op meerdere scenario’s bij een eventuele Brexit.

Toch verrast door de uitslag van het referendum
Thans blijkt dat slechts weinigen in de verzekeringsbedrijfstak hadden verwacht dat het echt noodzakelijk is een Brexit strategie bij de hand te hebben. Nu we weten dat het volk heeft gekozen voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, zouden wij toch eigenlijk ook meer in beeld moeten hebben van hetgeen ons te doen staat !

To stay or not to Stay, that was the question
Ons is voorgehouden dat een keuze voor Brexit ook echt zal betekenen dat de Brexit een voldongen feit zal zijn, maar buiten dat, weten we nog steeds niet wat een Brexit feitelijk zal inhouden voor de verzekeringsbedrijfstak.

Alhoewel de Brexit nu dus een feit is, dienen de Britse verzekeraars zich voor te bereiden op een breed scala van mogelijke gevolgen.

Hoe klaren wij de klus? Dat is nog steeds de grote vraag.
Bij verzekeraar QBE hebben we onze planning voor een Brexit bijgewerkt en het goede nieuws is dat door ons geraadpleegde deskundigen de overtuiging hebben dat veel zaken ongewijzigd blijven.
Dat is vooralsnog voor ons het uitgangspunt bij de invulling van onze plannen.
Een eerste vereiste is dat de financiële diensten beschikken over een stabiele ruggengraat.

Gaat de leidende rol in het debat verloren ? 
Inzake vraagstukken als solvabiliteit van het verzekeringswezen en regulering van het bankwezen, hebben de Britse autoriteiten vaak een leidende rol gehad in het debat.
Na de Brexit zal de UK deze rol kunnen verliezen.
Maar – uitzonderingen daargelaten – gaan wij er van uit dat de Britse Autoriteiten niet bereid zijn om regels waarvoor zij voorheen zo hebben gestreden,  diepgaand zouden veranderen.

Zo zal Solvency II onbetwist de kern blijven van het toezicht op verzekeraars die zaken doen in de UK en de EU.

Softe landing
De door ons geraadpleegde deskundigen verwachten op korte termijn weinig veranderingen verwachten op het vlak van de dekking van verzekeringsproducten. Dat is voor de consumenten goed om te weten.
In artikel 50 krijgen zowel de verzekeraar als de verzekerde ruim de tijd voor het doorvoeren van veranderingen van éénjarige en meerjarige contracten.
Zo wordt voorkomen dat zulke zaken in haast moeten worden doorgevoerd.

Grensoverschrijdende handel
Er zijn echter ook een aantal belangrijke aspecten waarover veel minder duidelijkheid is wat ons te wachten staat. Gedurende de veertig jaren waarin de UK deel uitmaakte van de EU, zijn Britse bedrijven op vele vlakken geïntegreerd met logistieke ketens en leveranciers in Europa. Ook de UK heeft in die jaren genoten van de goede werking van deze ketens. Die staat en valt immers bij de wijze waarop de overdracht van goederen tussen landen kan plaatsvinden.
Zonder oponthoud als gevolg van douanepapieren en obstakels in de regelgeving.

Iedere terugslag daarin kan leiden tot vermindering van de handel tussen de UK en de EU.
Heb ik het over de voorwaarden die zullen gelden voor de handel met landen in de EU, dan doel ik niet alleen op de invoerrechten die geheven zullen worden over Britse exportgoederen.

Erkenning van registers en diploma’s
Wat te denken van het hele complexe web van uitwisselingen en erkenningen. Iedere extra druk vanwege extra bureaucratie of probleemstelling, heeft direct een negatief effect op het selecteren van de juiste kandidaten voor een vacature.

Op de lange termijn kan dit net zo schadelijk zijn als de heffing van invoerrechten.
Ondernemers in het algemeen kunnen de gevolgen pas overzien, als zij ten volle begrijpen wat de volledige omvang is van hun activiteiten in de EU en in hoeverre zij kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de Brexit.

Ook verzekeraars zijn ondernemers en ook voor hen is de uitkomst van de onderhandelingen rond de vergunning en toelating van doorslaggevende betekenis.
Hoe dan ook, ik heb de overtuiging dat wij verzekeringsdiensten op het huidig niveau kunnen blijven leveren aan het bedrijfsleven.
Natuurlijk zullen er hier en daar wat wijzigingen zijn, maar de verzekeringsbedrijfstak heeft bewezen dat zij zich uitstekend kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden en ik verwacht dat zij ook nu in staat zal zijn om dit te doen.

Link naar het volledige “Countdown to Brexit rapport” van QBE.

Vertaling : Hans van Ommen

GEEN REACTIES