LEVEN

Berichten die betrekking hebben op de branche : LEVEN

Voogd & Voogd Verzekeringen (V&V) neemt Vandien Service Provider (VSP) over. De transactie wordt nog dit jaar afgerond. VSP is actief als assurantiebemiddelings- en volmachtbedrijf....

De verbeterde klachtafhandeling is de meest in het oog springende uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond onder bijna 14.000 klanten. Uit het door...
Banken en verzekeraars moeten stakeholders betrekken bij beloningsvoorstellen

Banken en verzekeraars zijn straks verplicht om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken...

Een fonds met een bestuur gevormd uit zzp-organisaties en een deelnemersraad, uitgevoerd door een "grote pensioenuitvoeringsinstelling". De Rijksoverheid heeft nu aan de Kamerbrief over...

Een consument moet erop kunnen vertrouwen dat de vermelding welk deel van de ingelegde premie effectief voor de beleggingen zal worden aangewend correct en...

Het intermediair ziet kansen voor een levensverzekeraar die concreet invulling weet te geven aan het thema duurzaam ondernemen, blijkt uit onderzoek van Ergo. In...

Verzekeraars en banken gaan gezamenlijk een nieuw protocol opstellen om de kapitaaloverdracht tussen deze financiële instellingen te vergemakkelijken. De bedoeling is om dit protocol...

De daling in de verkoop van nieuwe individuele levensverzekeringen hield ook in de eerste 6 maanden van dit jaar aan met min ruim 13%...

Die vrije markteconomie werkt wel, maar je moet haar gewoon volledig reguleren. Het moet als eerste gezegd: de afgelopen 10 tot 15 jaar is...

Op 17 mei nam Tros Radar de in beleggingsverzekeringen ingebouwde overlijdensrisicoverzekeringen (ORV) onder de loep. In de universal life constructie wordt de premie van...

Vanaf 15 september 2010 mogen werknemers het spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009 zonder fiscale consequenties opnemen (deblokkeren). Wat moet...

De tevredenheid van klanten over de uitkomst van een verzoek tot uitbetaling bij een levensverzekeringspolis is het afgelopen jaar fors gestegen: van 68 naar...

Bij expiratie van een lijfrenteverzekering of het bereiken van de einddatum van een lijfrentespaarrekening dienen de lijfrentetermijnen binnen een redelijke termijn aangekocht te worden....

Wie denkt dat de gemiddelde zelfstandige bij zijn pensioen op een houtje moet bijten en moet aankloppen bij de overheid voor inkomenssteun, heeft het...

Het is geen geheim dat alle ophef rond de beleggingsverzekeringen het imago van de levensbranche flink heeft aangetast. De omzet van deze polissen is...
Zelfstandigen Bouw doet ‘wat verzekeraars niet willen of niet kunnen’

Zelfstandigen Bouw start een eigen arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers: de AOV Bouw. De voorziening doet denken aan de principes van een broodfonds. De beroepsorganisatie zegt...

Volmachtkantoren hebben in totaal ruim zes procent meer verzekeringspremies binnen gekregen in de eerste zes maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig...

Uit onderzoek van GfK blijkt dat de meeste consumenten ondersteuning door een onafhankelijk financieel adviseur waardevol vinden, waar het gaat om het bepalen van...
Cunningham Lindsey verbreedt dienstverlening voor verzekeraars bij cyber-aanval

Cunningham Lindsey, specialist op het gebied van schadelast- en risicobeheersing, breidt de ‘Cyber Incident Hub' in Nederland uit met vijf nieuwe partners. De ‘Cyber...
Partners van Findinet: