LEVEN

Berichten die betrekking hebben op de branche : LEVEN

De één-op-één-benadering en tailormade proposities via social media zijn een vereiste voor verzekeraars om hun klanten te behouden of nieuwe klanten aan te trekken....

Vanmorgen maakte Achmea de resultaten bekend. Hier in 't kort enkele resultaten. Over het jaar 2015 is de nettowinst gestegen naar €386 miljoen, tegen...

Meer dan ooit heeft de consument behoefte aan inzicht in de eigen financiële situatie. Goed opgeleide adviseurs kunnen hierbij van grote betekenis zijn. Dit was...

Een vader, moeder en zoontje die dankzij een meeverende grond meters hoog springen, in de lucht salto’s maken en volop genieten. Met dit beeld...
Monuta kampt met stijgende brandstofprijzen

De gemiddelde advieskosten voor uitvaartverzekeringen van intermediairs met een vaste fee zijn in 2015 verder gedaald. Gemiddeld betaalde een klant in 2015 € 116...

De Europese Commissie heeft besloten de invoering van MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) met een jaar uit te stellen naar 3 januari...

In november 2014 publiceerde DNB een eerste indruk over een onderzoek naar de toekomstbestendigheid, nu de volledige resultaten. Eerder meldde DNB een onderzoek uitgevoerd...

Verzekeringen die de reservewaarde uitkeren bij voortijdige beëindiging zijn achteraf goedkoper dan de goedkoopste verzekering bij aanvang. Uit een onderzoek in 2008 van Boston...

Verzekeraars hebben sinds begin dit jaar 43 verzekeringskaarten op hun website geplaatst. En er staan 175 gereed voor plaatsing. Inventarisatie Dat meldt het Verbond van Verzekeraars...

In 2013 had bijna 22% van de achthonderdduizend ZZP’ers een AOV-verzekering. Dit is een daling met anderhalf procentpunt vergeleken met 2011. Inkomen Dat blijkt uit cijfers...

Klaverblad Verzekeringen introduceert een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een uitkeringsduur van maximaal vijf jaar: de Royaal Opstap AOV. Hierdoor is de premie flink lager dan bij...

In de Invoeringswet Wet IB 2001 ontbreekt een bepaling dat lijfrentepremies worden aangemerkt als uitgave voor inkomensvoorziening. Toch worden ze als zodanig aangemerkt. Man...

De meeste financieel adviseurs hebben meer dan tachtig procent van hun klanten met een hypotheek gebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Dit stelt de AFM. Streefcijfer Dat blijkt uit...

In de Invoeringswet Wet IB 2001 ontbreekt een bepaling dat lijfrentepremies worden aangemerkt als uitgave voor inkomensvoorziening. Toch worden ze als zodanig aangemerkt. Man...

Verlangd wordt dat mensen het eventuele meerdere, niet vrijgelaten pensioenvermogen te gelde maken alvorens zij een beroep op bijstand doen. Staatssecretaris Klijnsma gaat in...

Bij een echtscheiding moet op honderdeneen dingen gelet worden. Vrij algemeen bekend is dat op zo'n moment de pensioenaanspraken worden verevend. Maar hoe zit...

Bij een echtscheiding moet op honderdeneen dingen gelet worden. Vrij algemeen bekend is dat op zo'n moment de pensioenaanspraken worden verevend. Maar hoe zit...

Rechterlijke uitspraken verplichten verzekeraars het gat tussen wat maatschappelijk wenselijk en juridisch haalbaar is steeds groter te maken. Opnieuw heeft een rechter geoordeeld over de...

In dit besluit is paragraaf 8.2 gewijzigd en zijn drie goedkeuringen opgenomen. Deze goedkeuringen geven aan op welke wijze bij (gedeeltelijke) afkoop van...

De financiële gevolgen voor verzekeraars van de uitspraak door de commissie van beroep van het Kifid in een zaak tegen Achmea, zullen aanzienlijk zijn. Achmea Dit...
Partners van Findinet: