LEVEN

Berichten die betrekking hebben op de branche : LEVEN

Van de Nederlandse zelfstandig ondernemers is 49 procent wel eens bang niet meer te kunnen werken door mentale of fysieke ziekte. Dit blijkt uit...
Ruim 8 procent meer klachten ingediend tegen verzekeraars in 2022

Consumenten hebben in 2022 meer klachten ingediend over verzekeraars. De toename van het aantal klachten geldt voor alle deelmarkten: zorg, schade en leven. De...

Advertorial Gemiddeld wordt per dag in Nederland 12 km afgelegd binnen de bebouwde kom. Nederlandse innovatie gooit hoge ogen vanuit Breda: Squad is 's werelds eerste Solar...

Van de zzp’ers heeft 40 procent geen financieel vangnet in geval van arbeidsongeschiktheid. Vooral zelfstandigen met een laag inkomen hebben vaak niets geregeld, zoals...

"Ondernemers gaan zich anders verzekeren tegen zieke werknemers" Onder deze kop heeft MKB Nederland een persbericht opgesteld met het oogmerk aandacht te vragen voor de gevolgen...
Coöperatie DELA stopt samenwerking met intermediair

Uitvaartverzekeringen van coöperatie DELA zijn straks niet meer af te sluiten via het intermediair. Met ingang van 15 september zet DELA volledig in op...
Samenvoeging ASR en Aegon Nederland verwacht na 1 oktober

ASR kijkt terug op een voorspoedig eerste halfjaar. Alle bedrijfsonderdelen presteerden goed; het operationeel resultaat bleef vrijwel onveranderd. De samenvoeging met de Nederlandse tak...
NN Group profiteert van gestegen rente en goed weer

Mede dankzij het uitblijven van stormen kon NN Group uitstekende resultaten noteren over de eerste helft van 2023. Het operationeel resultaat steeg met 24,5...
Operationeel resultaat Achema stijgt fors, maar kosten eveneens

Het operationeel resultaat van Achmea over de eerste zes maanden is uitgekomen op € 405 miljoen. Dat is € 165 miljoen (+69%) hoger dan dezelfde...
Execution only stelt hogere eisen aan consument

Van consumenten die via execution only een verzekering afsluiten wordt meer eigen verantwoordelijkheid verwacht dan van consumenten die advies vragen. Dat blijkt weer uit...
Kifid is bijna door stapel klachten over woekerpolissen heen

Kifid heeft in de eerste helft van 2023 ruim 80 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond. In 54 klachtzaken is uitspraak gedaan; in 17 klachten is...

Zie ook : Hocus Pocus Pilatussss ssst Pensioenverzekeraars aan zet. Hoe moet dat nu verder met de verdeling van de pensioengelden ? 1500 miljard te verdelen Er ongeveer...

Pensioenverzekering en de individuele potjes. Bij het schrijven van dit artikel moest ik toch wel denken aan een uitspraak van voetbalcoach Louis van Gaal. "BEN IK...
Aantal ORV-aanvragen fors gestegen sinds corona

Corona heeft het aantal afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen bij hypotheken blijvend vergroot. Het aantal afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is juist gelijk gebleven. Sinds corona kiezen steeds meer huizenkopers voor...
Aegon gaat zich richten op Amerikaanse middenklasse

De verkoop van de Nederlandse tak van Aegon aan A.S.R. is naar verwachting binnen enkele weken afgerond. Aegon wil zich nu voornamelijk richten op...
AFM checkt klantbelang bij closedbook-portefeuilles levensverzekeraars

Een deel van de verzekeraars heeft verouderde afspraken met gevolmachtigd agenten over closedbook-portefeuilles. Dit kan ten koste gaan van het klantbelang, waarschuwt de AFM. 'Closed...

De recente stijging van de tarieven voor het doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op verzekeraars is buitenproportioneel, vindt het Verbond van...

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid was in het eerste kwartaal van dit jaar 5,7 procent. Dat is lager dan de piek...
Samenvoeging ASR en Aegon Nederland verwacht na 1 oktober

Verzekeraar ASR heeft pensioenonderzoek gedaan onder drie verschillende generaties. Daaruit blijkt dat de helft van de Nederlandse werknemers aangeeft eerder dan hun pensioenleeftijd te...

Dinsdag 30 mei a.s. overhandigt Roos Wouters, oprichter van de Werkvereniging, een petitie aan de Tweede Kamer. De petitie, die is ondertekend door 21.000...
Partners van Findinet: