Zijn er ook wurguitvaart- en lijfrenteverzekeringen?

De NMa onderzoekt niet alleen overstapdrempels bij hypotheken, maar ook bij natura-uitvaart- en lijfrenteverzekeringen.

De NMa constateert dat er de afgelopen jaren marktontwikkelingen hebben plaatsgevonden die overstapdrempels kunnen beïnvloeden. Uiteraard wordt de nieuwe gedragscode genoemd als drempel voor het oversluiten van hypotheken. Daarnaast zijn er signalen dat de kosten voor de consument voor het overboeken van een individuele beleggingsportefeuille steeds hoger worden. Ook zou het steeds langer te duren voordat de beleggingen van een particuliere belegger zijn overboekt.

De NMa richt zich in het onderzoek in eerste instantie op:

  • Hypotheken (in het bijzonder aflossingsvrije hypotheken, spaarhypotheken en annuïteitenhypotheken);
  • Betaalrekeningen;
  • Natura-uitvaartverzekeringen;
  • Lijfrente-verzekeringen;
  • Particulier beleggen (via internet).

Het team dat deze studie zal uitvoeren, heeft de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Wat is de relatie tussen overstapdrempels en concurrentie (in de financiële sector)?
  • Met welke financiële overstapdrempels worden consumenten geconfronteerd bij een overstap van financiële aanbieder?
  • In hoeverre hebben niet-financiële overstapdrempels invloed op de keuze van de consument om wel of niet over te stappen?
  • Hoe zou het overstappen van financiële aanbieder makkelijker gemaakt kunnen worden?

Consumenten worden uitgenodigd hun overstapervaringen per mail te melden bij studie.overstapdrempels@nma.nl

GEEN REACTIES