Protocol transparantie natura-uitvaartverzekeraars

Nabestaanden die kiezen voor een niet aan de verzekeraar verbonden uitvaartverzorger moeten snel en volledig geïnformeerd worden over financiële gevolgen.

Om dit mogelijk te maken wordt de informatie-uitwisseling tussen verzekeraars en ondernemers onderling gestroomlijnd en versneld.

Het protocol is vastgesteld door de BGNU (de bond van uitvaartondernemers) en het Verbond van Verzekeraars.

Het protocol is vooral van belang voor nabestaanden die er de voorkeur aan geven om de uitvaart bij een andere ondernemer te laten verzorgen dan de ondernemer die aan de natura-uitvaartverzekering is verbonden. In die situatie profiteren nabestaanden niet van de inkoopvoordelen die de verzekeraar voor zijn verzekerden realiseert en wordt doorgaans een vast bedrag uitgekeerd dat lager kan uitvallen dan verwacht. Dat kan, als daarover niet tijdig duidelijkheid wordt geboden, leiden tot teleurstelling.

In het protocol is geregeld dat nabestaanden die overwegen voor een andere uitvaartondernemer te kiezen, zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze keuze. In de meeste gevallen zal dat op werkdagen binnen 24 uur gebeuren. Het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisatie van uitvaartondernemers BGNU zien toe op een juiste naleving. Tevens werken beide partijen aan een incidentenregister waarin eventuele tekortkomingen/knelpunten worden geregistreerd. Na een jaar wordt de praktijk geëvalueerd en kan de werkwijze zo nodig verder worden aangescherpt.

GEEN REACTIES