Woon-werkbelasting heeft gevolgen voor hoogte toeslagen

Omdat de reiskostenvergoeding meegerekend wordt in het verzamelinkomen, kunnen zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag lager uitvallen.

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer worden per 1 januari 2013 belast. Daardoor gaat die vergoeding onderdeel uitmaken van het verzamelinkomen. Op de hoogte daarvan is immers het recht op huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag gebaseerd.

Tweede Kamerlid Ed Groot (PvdA) heeft minister De Jager daarop in Kamervragen gewezen. “ Is het een bewuste keuze geweest om mensen die moeten reizen voor hun werk minder tegemoet te komen in kosten voor huur, zorg en kinderopvang, of bent u hier ook van geschrokken?”

Of De Jager geschrokken is, laat hij in het midden. Wel valt uit zijn antwoord af te leiden dat over deze consequentie nog niet erg diep is nagedacht. “Bij de betreffende wetsbehandeling is er nog voldoende gelegenheid om dit onderwerp te behandelen”, antwoordt hij op de vraag of hij mensen gaat compenseren.

Hij ziet wel een uitweg voor de manier waarop werkgevers het belasten van de reiskostenvergoeding kunnen verwerken: “Als werkgevers de werkkostenregeling toepassen kunnen zij de reiskostenvergoeding via de zogenoemde vrije ruimte onbelast blijven verstrekken of de belasting voor hun rekening nemen als de vrije ruimte wordt overschreden. Past de werkgever de werkkostenregeling niet toe dan kan hij de reiskosten voor woon-werkverkeer voor maximaal € 200 per maand, voor zover hij dit niet voor andere zaken heeft benut, als eindheffing aanwijzen. In beide gevallen zijn er voor de toeslag van de werknemer geen gevolgen.”

GEEN REACTIES