Actualiteiten nieuwe PE-periode

Het CDFD heeft de halfjaarlijkse lijst gepubliceerd van actualiteiten die in het PE-programma moeten worden meegenomen.

De commissie Eind- en toetstermen publiceert ongeveer elk half jaar de actualiteiten op de website van het CDFD. Daarmee wil zij de markt in een vroegtijdig stadium de mogelijkheid geven input te leveren en levert de definitieve publicatie van de PE-toetstermen minder verrassingen op. Iedereen die hier aanvullingen of opmerkingen over heeft kan reageren via een e-mail naar info@cdfd.nl. Schriftelijke reacties kunnen gestuurd worden naar postbus 556, 2511 CN Den Haag.

De gepubliceerde actualiteiten geven een goede indicatie van de PE-onderwerpen die in de volgende PE-periode aan bod komen.

Er zal nog de komende tijd een tweede geactualiseerd overzicht worden gepubliceerd, evenals een derde versie ter consultatie worden voorgelegd. De exacte publicatiedata worden later bekend gemaakt.

Zoals bekend wordt het vakbekwaamheidsbouwwerk gewijzigd. Datzelfde geldt voor Permanente Educatie. Voor de adviseurs die al over Wft- of gelijkgestelde diploma’s beschikken zal een inhaalprogramma worden opgesteld. De examinering van dit inhaalprogramma wordt gecombineerd met de examinering van de PE voor de periode 2013-2015.

Zodra de tekst van het Bgfo vaststaat en daarmee ook de exacte PE-termijn, kan de publicatie van de PE-actualiteiten daarop afgestemd worden.

Een overzicht van actuele onderwerpen per Wft-module vindt u op de website van CDFD.

GEEN REACTIES