Woekerpolis Claim verwerpt akkoord tussen SNS Reaal en Verliespolis

Stichting WPC (Woekerpolis Claim) verwerpt het akkoord tussen SNS Reaal en Stichting Verliespolis dat vandaag bekend is geworden. "Het akkoord pakt nadelig uit voor polishouders die hun premie willen verlagen en ook voor klanten met een spaar/beleggingsverzekering", vindt Jasper van Schaaik, voorzitter van Stichting WPC. "Dit akkoord is een flinke stap achteruit voor veel polishouders. WPC eist dan ook van SNS Reaal dat zij binnen 14 dagen alsnog tot een nieuw en beter akkoord met WPC komt. Zo niet, dan volgen juridische stappen."

Inzet voor WPC is dat dit akkoord dient aan te sluiten bij de uitwerkingsovereenkomsten die al eerder zijn afgesproken met AEGON, Delta Lloyd en Achmea.  Het akkoord tussen Verliespolis en SNS Reaal wijkt hiervan, volgens Woekerpolis Claim op belangrijke punten af. SNS Reaal hanteert een afwijkende methode voor de berekening van de compensatie. Dit zou nadelig kunnen uitpakken voor polishouders.

"Ook klanten met een spaar/beleggingsverzekering worden benadeeld. Als de polishouder tussentijds meer wil sparen, wordt hij op zijn inleg gekort als de rente ondertussen is gedaald. De kosten van dit product liggen in het akkoord tussen SNS Reaal en Verliespolis hoger dan gebruikelijk is voor dit soort verzekeringen. Bij een grote polis als een hypotheek kan dit duizenden euro’s schelen."

GEEN REACTIES