Leidraad informatie over risicoprofielen

De AFM heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd met aanbevelingen waardoor beleggende consumenten betere informatie krijgen over de beleggingen die passen bij hun risicoprofiel. Consumenten krijgen nu bij verschillende financiële ondernemingen verschillende risicoprofielen geadviseerd, met verschillende bijbehorende beleggingen en risico&acutes. Betere informatie helpt adviseurs passend te adviseren. "De markt heeft tot dusver zelf geen maatregelen genomen om dit probleem op te pakken", heeft de AFM geconsteteerd die daarom het initiatief heeft genomen tot de Leidraad Informatie over risicoprofielen.

De AFM heeft in de leidraad zes, voor een consument belangrijke, vragen geformuleerd die de informatie die een financiële onderneming verstrekt moet kunnen beantwoorden. De AFM heeft daarnaast een grafische weergave van het risicoprofiel ontwikkeld, de risicowijzer. Deze geeft de consument in één oogopslag een indicatie van het risico van de beleggingen achter een risicoprofiel. De risicowijzer is niet verplicht, maar kan ter ondersteuning van de andere informatie worden gebruikt.Leidraad informatie over risicoprofielen

De in de leidraad voorgestelde oplossing is tot stand gekomen na intensief overleg met (vertegenwoordigers van) marktpartijen. Eind 2009 heeft de AFM een eerste voorstel gedaan om het probleem met risicoprofielen op te lossen. Het voorstel was dat de markt gebruik zou moeten maken van zes standaard risicoprofielen, genoemd ?A? tot en met ?F?. De reacties die de AFM op dit voorstel heeft ontvangen hebben geleid tot een aanpassing van het voorstel. In juli heeft de AFM de contouren van dit voorstel gepresenteerd. Sinds juli is het overleg met marktpartijen verder geïntensiveerd.

De leidraad is geen wet- of regelgeving. Financiële ondernemingen zijn vrij om de aanbevelingen van de AFM wel of niet te implementeren en te bepalen op welke wijze zij dit doen. Marktpartijen hebben aangegeven de doelen die de AFM hiermee voor ogen heeft te ondersteunen. De AFM roept de markt op de aanbevelingen op te volgen. Na verloop van ongeveer anderhalf jaar zal de AFM bezien of de sector in staat is geweest het geconstateerde probleem terug te dringen.

GEEN REACTIES