Winst Univé duikelt van €24 naar €7 mln

bron: Univé

De winst van verzekeraar Univé kwam in 2016 fors lager uit. Onder meer het slechte resultaat op w.a.-polissen zorgde voor de terugval.

Het technisch verlies op w.a.-motorrijtuigenverzekeringen nam toe van €4 mln naar €15,3 mln. Voor een deel valt dit volgens Univé te verklaren door een reservering van €10 mln voor letselschade. Bij de overige motorrijtuigenverzekeringen kon Univé een miniem verlies dat werd geboekt in 2015 vorig jaar omzetten in een positief technisch resultaat van €6,8 mln. Zowel bij w.a.- als bij overige autopolissen boekte Univé een lager bruto premie-inkomen. Bij w.a.-verzekeringen kwamen de premies ruim drie procent lager uit op €175 mln, terwijl bij de overige motorrijtuigenverzekeringen de premies met 6,5% daalden naar €115 mln.

Ook de verzekeringscategorieën ongevallen & ziekte, algemene aansprakelijkheid en rechtsbijstand lieten een lager technisch resultaat zien. Bij brandverzekeringen steeg het resultaat daarentegen van €5,2 naar €6,9 mln. Daarnaast boekte Univé bij zowel brand- als aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen hogere premie-inkomsten.

Voor wat betreft de kostenontwikkeling daalden de beheerskosten met ruim vier procent naar ruim €88 mln. De kosten voor provisie stegen daarentegen, met 5,5% naar dik €76 mln. Univé kondigde aan de kosten verder terug te dringen, onder meer met het project Univé Formule, dat beoogt om de samenwerking tussen de verschillende regio-entiteiten van de verzekeraar te verbeteren.

Verder heeft Univé naar eigen zeggen ‘stevig geïnvesteerd in verbetering van systemen en processen, innovatie en vergaande digitalisering’. Een voorbeeld van innovatie is volgens de verzekeraar de ontwikkeling van een app voor het beheer van zowel zorg- als schadeverzekeringen. Deze komt in de zomer van 2017 beschikbaar, aldus Univé.

GEEN REACTIES