Wim van Groenewoud over Wft-pensioen

Accountants mogen zonder vergunning DGA blijven adviseren over pensioen in eigen BV.

“Ik heb zelden een vakgebied gezien dat zo ingewikkeld is als dat van het pensioenadvies aan de DGA voor een pensioen in eigen beheer. Een groot deel van de accountants heeft de hulp van pensioenspecialisten nodig om de eigen adviesrol verantwoord te kunnen invullen. Toch mogen zij straks zonder vergunning de DGA blijven adviseren over hun pensioen dat zij in de eigen BV opbouwen. Waarschijnlijk beschikt de accountantswereld over een betere lobby dan de verzekeringswereld…

De samenhang ontbreekt, er ligt geen duidelijk fundament onder, er ligt geen visie aan ten grondslag”, schrijft Wim van Groenewoud op zijn weblog.

Verplaatsend in de klant ziet hij dat die wordt overstelpt met allerlei overbodige informatie. “Zo lezen we dat de pensioenadviseur:

  • het verschil moet kunnen uitrekenen tussen een netto en een zillmerreserve.
  • de kandidaat kan demonstreren op welke wijze genoegzaam aan de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wft) kan worden voldaan.
  • De kandidaat de organisatie van de bedrijfstak moet kunnen omschrijven.


Who cares? Wie heeft er behoefte aan voor al deze overbodige informatie te gaan betalen? Bij alle veranderingen lijken de belangen van de klant naar de achtergrond te verdwijnen. We zien het meer bij grote projecten. Het oorspronkelijke doel wordt vergeten en de opdracht lijkt een eigen leven te gaan leiden.” Pensioenadvies wordt onbetaalbaar

Kijkend naar eisen denkt Van Groenewoud dat de beroepsgroep van pensioenadviseurs gedecimeerd wordt. “Veel adviseurs, zeker de oudere, zullen niet meer de investering willen doen in een opleiding die teveel vergt en teveel inspanning (tijd en geld) zal kosten. Een begrijpelijke afweging, lijkt mij. Maar het gevolg zal zijn dat er weinig pensioenadviseurs overblijven en de concurrentie afneemt. Volgens de economische wetten betekent dit een hogere prijs. Voegen we dat bij het grote aantal uren dat een advies zal vergen, dan wordt pensioenadvies letterlijk onbetaalbaar. Welke werkgever zal nog een pensioenregeling voor zijn personeel willen treffen? Pensioen …, het blijft een moeilijk onderwerp.”

Het hele artikel

GEEN REACTIES