AFM-Consumentenmonitor Pensioenen

28% van de consumenten weet niet welke pensioenregeling men heeft en 72% geeft aan de pensioeninformatie begrijpelijk te vinden.

Dat blijkt uit de Consumentenmonitor najaar 2010 – Pensioenen dat de AFM recent heeft gepubliceerd.

De Consumentenmonitor beschrijft de ontwikkelingen in de houding van consumenten die hebben aangegeven pensioen op te bouwen. Het veldwerk vond plaats in de periode november 2010.

De belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • De meeste consumenten met een pensioen via de werkgever beschikken over een middelloonregeling (43%).
  • 28% van de consumenten weet niet welke pensioenregeling men heeft. Jongeren tot 35 jaar weten relatief vaak niet wat voor type pensioenregeling men heeft (50%).
  • De pensioenverstrekker is verreweg de belangrijkste informatiebron voor het pensioen (80%).
  • Bijna driekwart (72%) geeft aan de pensioeninformatie begrijpelijk te vinden. Met name onder jongeren tot 35 jaar ligt dit percentage beduidend lager (57%).
  • Een meerderheid (71%) is zich ervan bewust dat het uit te keren pensioenbedrag nog kan wijzigen.
  • Met name deelnemers aan een eindloonregeling verwachten vaker dat het kapitaal gegarandeerd is (27% vs gemiddeld 13%).
  • Eén op de drie consumenten die pensioen opbouwen en hier informatie over ontvangen wil deze informatie bij voorkeur via een persoonlijke pagina op internet krijgen. Het recent gelanceerde initiatief www.mijnpensioenoverzicht.nl speelt hier goed op in.
  • Pensioenfondsen en verzekeraars zelf moeten onafhankelijk advies beschikbaar stellen volgens ongeveer de helft van de consumenten die pensioen opbouwen en informatie hierover krijgen.
  • Men is niet bereid veel uit te geven aan een adviesgesprek.
  • Eén op de vijf heeft überhaupt geen behoefte aan een adviesgesprek over het pensioen, terwijl de consumenten die hier wel behoefte aan hebben er veelal niet voor willenbetalen (64%).

GEEN REACTIES