Wijziging korting AOW-partnertoeslag

Vanaf 1 juli wordt de AOW-partnertoeslag gekort met 10%. Inkomens tot € 30.000 worden ontzien. Dit schrijft minister Kamp aan de Eerste Kamer.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte een grens voor het gezamenlijk inkomen van de beide partners van ca. € 20.000 (110% van het bruto-minimumloon incl. vakantietoeslag) waaronder niet gekort zou worden. Verschillende Kamerfracties vonden deze grens aan de lage kant en pleitten tijdens het debat voor een hogere grens. Door de inkomensgrens te verhogen naar € 30.000 (162% bruto-minimumloon incl. vakantietoeslag) op jaarbasis worden huishoudens met een aanvullend pensioen van ongeveer € 12.000 boven de AOW van de korting uitgezonderd. Hoewel steeds is beoogd bij de bepaling van de inkomensgrens uit te gaan van het bruto-minimumloon, met inbegrip van de bruto-minimum-vakantietoeslag, staat dit niet expliciet in het wetsvoorstel. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook dit aan te passen.

De hogere inkomensgrens brengt met zich mee dat de groep die met de korting te maken krijgt kleiner zal zijn. Randvoorwaarde voor de aanpassing van de inkomensgrens is echter dat de met de maatregel beoogde besparing vanaf 2012 grosso modo hetzelfde zal zijn. Daarom zal het kortingspercentage voor de AOW’er en de partner, wier gezamenlijk inkomen boven de aangepaste grens uitkomt, worden verhoogd, van 8% naar 10%.

GEEN REACTIES