WGA-eigen risico nekt combined ratio van ASR

ASR blijft actief in de WGA-er markt vanuit de overtuiging dat een integrale aanpak en snelle re-integratie voordelen biedt voor werkgevers en werknemers.

Het blijft zwaar weer in de markt van WGA eigen risicoverzekeringen. Dat blijkt ook uit de halfjaarcijfers van ASR. De maatschappij meldt een winstterugval bij Schade naar € 6 mln, terwijl de winst over het eerste halfjaar 2012 nog € 42 mln bedroeg. ASR wijt deze daling aan de toename van de combined ratio die aan het eind van 2012 nog positief was met 99,2% en nu met 104% door de 100%-grens is gebroken (de combined ratio geeft de verhouding aan tussen geleden schade en bedrijfskosten en de verdiende premie).

De toename van de combined ratio is voornamelijk veroorzaakt door de langere dan ingeschatte duur van het verblijf van arbeidsongeschikten in de WGA, de oververtegenwoordiging in de categorie volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt en het branchebreed uitblijven van herkeuringen, meldt ASR. Exclusief WGA-er (werkhervattingsregeling voor arbeidsgeschikten-eigen risico) zou de combined ratio voor ASR in het eerste halfjaar van 2013 onder de 100% zijn uitgekomen.

ASR blijft actief in WGA-er markt

In de WGA-er markt werd wel groei gerealiseerd. Het verslag meldt: “Een aantal partijen trekt zich inmiddels terug uit deze markt, daar waar ASR wel actief blijft. Vooral door verzekeringen voor WGA-eigen risico aan te bieden in combinatie met verzuimverzekeringen. Vanuit de overtuiging dat een integrale aanpak en snelle re-integratie van zieke werknemers voordelen biedt voor zowel werkgevers als werknemers, is de verwachting dat deze aanpak zal resulteren in een betere beheersing van de schadelast. Het spreekt voor zich dat ASRde ontwikkelingen in deze markt nauwgezet blijft volgen.”

De omzet in Schade is ongeveer gelijk gebleven met het eerste halfjaar van 2012 (€ 1.410 mln tegen € 1.430 mln).

Leven

Bij Leven is het nettoresultaat toegenomen tot € 165 mln (eerste halfjaar 2012: € 122 mln), met name door lagere operationele lasten en betere beleggingsresultaten in de eerste helft van dit jaar.

De omzet daalde met 8% tot € 1.013 mln. “In een krimpende Levenmarkt heeft ASR ook de afgelopen periode gekozen voor rendement boven volume, met name bij koopsommen.”

Solvabiliteit

Sinds medio vorig jaar wordt de DNB-solvabiliteit berekend inclusief de Ultimate Forward Rate. Per 30 juni 2013 bedraagt de DNB-solvabiliteit op deze basis 283%. Per jaareinde 2012 bedroeg deze 293%.

De DNB-solvabiliteit (exclusief UFR) is toegenomen van 231% per jaareinde 2012 naar 249% per 30 juni 2013.

De downgrade van Frankrijk in juli van dit jaar heeft naar schatting een negatieve invloed van circa 20%-punt op de DNB-solvabiliteit. Dit is niet verwerkt in het solvabiliteitscijfer per 30 juni 2013.

ASR-topman Jos Baeten analyseert de resultaten:

“Binnen de verschillende productlijnen zien we bij Schade dat ons vernieuwde Voordeelpakket sinds de introductie kan rekenen op waardering van consumenten. Steeds vaker stappen bestaande klanten over naar het nieuwe pakket en melden nieuwe klanten zich aan. Voor ons het bewijs dat het voorziet in een vraag vanuit de markt. De krimpende levenmarkt blijft, met een aanhoudend laag renteniveau, onderwerp van aandacht. De bewuste keuze voor rendement boven omzet heeft in deze markt consequenties voor de verkoopvolumes van a.s.r.”

Nummer 6 hypotheekaanbieders

“In de hypotheekmarkt zien wij dat de WelThuis Hypotheek blijkt te beantwoorden aan de behoefte van klanten aan een transparant en overzichtelijk product. Door een forse toename van het aantal afgesloten hypotheken steeg a.s.r. in het eerste halfjaar van 2013 van een 9e naar een 6e plaats in de Top 10 van Nederlandse hypotheekverstrekkers. Ook op de spaarmarkt biedt a.s.r., onder andere met een internetspaarrekening, producten die tegemoet komen aan de wensen van klanten.”

In transitie

“De verzekeringsbranche is in transitie en a.s.r. is in transitie. a.s.r. wil een andere verzekeraar zijn. Een verzekeraar waar de klant écht voorop staat. Een verzekeraar die duurzaam omgaat met klanten, maatschappij, milieu, medewerkers en met de premies die klanten ons toevertrouwen. Zo verlagen wij met de duurzame renovatie van ons kantoor aan de Archimedeslaan in Utrecht de huisvestingskosten aanzienlijk en worden de contouren van het nieuwe a.s.r. ook fysiek zichtbaar.”

GEEN REACTIES