Wettelijke rente gaat naar 2%

De ministerraad heeft ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3 naar 2 procent.

Het besluit gaat in op 1 januari 2015.

De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van een geldsom. De vorige wijziging vond plaats op 1 juli 2012.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

GEEN REACTIES