Wet staat PPI toe om DGA-pensioenen uit te voeren

Pensioenjuristen Theo Gommer en Hans van Meerten stellen dat de wet ruimte biedt aan dga’s om hun pensioen bij een PPI onder te brengen.

De discussie is aangezwengeld door Van Meerten samen met Oscar van Zadelhoff van BeFrank in het tijdschrift Pensioen & Praktijk, een uitgave van Elsevier Fiscaal.

DNB is geen voorstander van deze constructie, omdat naar haar mening een PPI alleen arbeidsgerelateerde pensioenregelingen mag uitvoeren. De pensioenafspraak tussen de dga als werkgever en tevens werknemer kan niet beschouwd worden als een arbeidsgerelateerde pensioenregeling, vindt de toezichthouder.

De Pensioenwet ziet de dga niet als werknemer. Maar de auteurs wijzen op een passage in de Memorie van Toelichting bij de Wet introductie PPI, waarin staat dat de PPI slechts regelingen kan uitvoeren die door relevante sociale en arbeidswetgeving worden erkend als pensioenregeling. Daarbij zijn de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling leidend.

De term ‘leidend’ betekent, aldus de auteurs, dat andere wetgeving niet uitgesloten kan worden. “Niet voor niets heeft de Wft nieuwe terminologie ten aanzien van de deelnemers van de PPI geïntroduceerd”|, betogen zij en wijzen op de nieuwe definitie die de wet geeft aan de pensioendeelnemer. “Dat is een natuurlijk persoon die op grond van zijn beroepswerkzaamheden gerechtigd zal zijn pensioenuitkeringen te ontvangen overeenkomstig de bepalingen van een pensioenregeling.”

Dit is een verruiming van het begrip zoals het is omschreven in de Pensioenwet.

Van Meerten en Van Zadelhoff: “Aangezien de definitie spreekt van beroepswerkzaamheden lijkt er geen enkele reden te zijn waarom de werkzaamheden van de dga niet tevens beroepswerkzaamheden zouden zijn. De dga is in de Wft dus ook een pensioendeelnemer. Op grond van de Wft is het dus goed te verdedigen dat de PPI ook pensioenregelingen voor dga’s mag uitvoeren.”

Theo Gommer, pensioenadvocaat onder meer verbonden aan Akkermans & Partners en voorzitter van de NOPD onderschrijft deze conclusie. “De gedachte dat een PPI alleen een regeling conform de Pensioenwet mag uitvoeren staat nergens in de Wet introductie PPI. Dat is de interpretatie van het ministerie van Sociale Zaken en de toezichthouders. Maar die interpretatie is onjuist, niet nodig en ongewenst.” In een tweet daagt Gommer de PPI’s uit een dga-pensioen te gaan uitvoeren. Mocht dat tot een rechtszaak leiden, dan zal hij ze graag bijstaan.

Het artikel is gepubliceerd opSlideshare.

GEEN REACTIES